Product Category Rules (PCR)

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 inclusief Wijzigingsbladen (Bepalingsmethode) geeft samen met EN 15804 en de daaronder liggende normen de spelregels voor het uitvoeren van LCA in het kader van de Nationale Milieudatabase (NMD). In toenemende mate wordt duidelijk dat aanvullende spelregels per productcategorie gewenst zijn. Deze aanvullende spelregels worden Product Category Rules (PCR) genoemd.

PCR zijn een verzameling specifieke regels, vereisten en richtsnoeren voor het opstellen van Environmental Product Declarations (EPD) voor een of meer productcategorieën. Ze worden gebruikt ter aanvulling van de programma-instructies, bijvoorbeeld rekenregels, scenario’s en EPD-inhoud. PCR ondersteunen uitvoerders van LCA bij het genereren van consistente resultaten bij de beoordeling van producten van dezelfde productcategorie. ISO 14025:2010 beschrijft de procedure voor het ontwikkelen en toetsen van PCR en stelt eisen vast met betrekking tot de vergelijkbaarheid van verschillende EPD’s.

Er zijn internationaal en nationaal veel PCR(-achtige) documenten, met een variëteit aan uitgevers/beheerders. Gezien het belang, is het gebruik van PCR vanuit de Bepalingsmethode verplicht gesteld. In de Bepalingsmethode is echter geen bepaling opgenomen van de PCR-documenten, maar wordt verwezen naar de website en daarmee naar deze pagina.

Criteria voor toepassing

De PCR die voldoen aan de twee criteria beschreven op deze pagina worden gevolgd bij het opstellen van categorie 1 en 2 data conform de Bepalingsmethode en alle vereisten t.a.v. toetsing door Erkend LCA-deskundigen voor het opnemen van categorie 1 en 2 data in de NMD. Toepassing van PCR dient te allen tijde conform het Toetsingsprotocol te worden beoordeeld. PCR die niet vallen onder criteria 1 of 2 hoeven niet verplicht te worden gevolgd tijdens het opstellen van een LCA volgens de Bepalingsmethode.

1. Normatieve PCR moeten worden gevolgd:

1.a      PCR in de vorm van een vastgesteld normatief document. Dit zijn PCR-documenten die door CEN/TC 350/WG 3 zijn beoordeeld op consistentie in relatie tot EN 15804 en die gepubliceerd zijn als Europese norm.
1.b      PCR in de vorm van eindconcepten om te komen tot een normatief document. Dit zijn conceptnormen die voor formal vote zijn uitgegaan (FprEN), maar nog niet formeel zijn geaccepteerd.

2. PCR die voldoen aan de volgende eisen moeten worden gevolgd:

  • EN 15804/A2:2019 als uitgangspunt, waaronder hoofdstukindeling van EN15804 volgend. Indien wordt afgeweken van de hoofdstukindeling, dient dit te zijn toegelicht.
  • Totstandkoming met ondersteuning en instemming van relevante stakeholders, gevolgd door openbare consultatie.
  • Actief beheerd, zodat commentaar kan worden ingebracht (adres moet bekend zijn) en reactie binnen een afzienbare termijn kan leiden tot herziening met revisies zichtbaar.
  • Gepasseerd in de Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) van de NMD vóór publicatie op www.milieudatabase.nl.

 

PCR die voldoen aan criteria 1 of 2 en die moeten worden gevolgd:

PCR die voldoen aan criterium 1:

  • Download hier de lijst met normatieve PCR die moeten worden gevolgd (versie oktober 2020)  Deze lijst  geeft in het groen de PCRs weer die voldoen aan criteria 1 en welke moeten worden gevolgd tijdens het opstellen van een LCA volgens de Bepalingsmethode. Initiatieven tot normontwikkeling binnen CEN/TC 350/WG 3 staan ook vermeld in de lijst (in het rood), maar slechts ter kennisname. Deze hoeven niet te worden gevolgd tijdens het opstellen van een LCA volgens de Bepalingsmethode.

PCR die voldoen aan criterium 2:

  • Download de PCR asfalt V2.0  De NL-PCR is in beheer van de Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), waarbij voor vragen en/of opmerkingen contact op kan worden genomen met het secretariaat van de VBW (vbw@bouwendnederland.nl). Het streven van alle partijen is om deze rekenregels jaarlijks te updaten op basis van de actualiteit. Ga voor de bijlages en meer informatie naar de pagina PCR Asfalt 2.0