Release PCR Asfalt 2.0

De PCR-NL (PCR Asfalt 2.0) is ontwikkeld in opdracht van het Asfalt Impuls project ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’ Deze specifieke regelregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de Bepalingsmethode – Nationale Milieudatabase. De doelstelling van de rekenregels is het creëren van een gelijkspeelveld voor alle partijen die werkzaam zijn in de asfaltsector voor wat betreft duurzaamheid.

dinsdag 24 mei 2022

De eerste versie van de PCR-NL (PCR Asfalt 1.0) is in werking getreden op 1 juli 2020, waarbij aan aanbestedende diensten werd gevraagd deze per 1 januari 2021 te gaan gebruiken, zodat de sector de noodzakelijke voorbereidingen kon treffen.
De NL-PCR is in beheer van de Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), waarbij voor vragen en/of opmerkingen contact op kan worden genomen met het secretariaat van de VBW (vbw@bouwendnederland.nl). Het streven van alle partijen is om deze rekenregels jaarlijks te updaten op basis van de actualiteit.

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 geeft samen met EN 15804 en de daaronder liggende normen de spelregels voor het opstellen van LCA in het kader van de Nationale Milieudatabase (NMD). In toenemende mate wordt duidelijk dat aanvullende spelregels per productcategorie gewenst zijn. Deze aanvullende spelregels worden Product Category Rules (PCR) genoemd. PCR zijn een verzameling specifieke regels, vereisten en richtsnoeren voor het opstellen van Environmental Product Declarations (EPD) voor een of meer productcategorieën. Ze worden gebruikt ter aanvulling van de programma-instructies, bijvoorbeeld rekenregels, scenario’s en EPD-inhoud. PCR ondersteunen opstellers van LCA bij het genereren van consistente resultaten bij de beoordeling van producten van dezelfde productcategorie. ISO 14025:2010 beschrijft de procedure voor het ontwikkelen en toetsen van PCR en stelt eisen vast met betrekking tot de vergelijkbaarheid van verschillende EPD’s.

Er zijn internationaal en nationaal veel PCR(-achtige) documenten, met een variëteit aan uitgevers/beheerders. Gezien het belang, is het gebruik van PCR vanuit de Bepalingsmethode verplicht gesteld. In de Bepalingsmethode is echter geen bepaling opgenomen van de PCR-documenten, maar wordt verwezen naar de Product Category Rules.

Ga naar de pagina Product Category Rules