Release NL-PCR voor cement en grondstoffen voor cementproductie V1.0

De NL-PCR voor cement en grondstoffen voor cementproductie V1.0 (kort: NL-PCR Cement V1.0) is ontwikkeld in opdracht van Cement en Beton Centrum (C&BC). Deze specifieke rekenregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en zijn verplicht om te gebruiken bij het opstellen van LCA’s van cement, gemalen gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas.

dinsdag 11 april 2023

Het doel van de NL-PCR Cement is het waarborgen van een gelijk speelveld bij het opstellen van LCA’s van cement. De belangrijkste doelgroep van de PCR zijn de opstellers van milieu-informatie van cement, gemalen gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas en poederkoolvliegas, alsmede de gebruikers van deze milieu-informatie.

NL-PCR Cement

De NL-PCR Cement is een openbaar document dat is opgesteld met ondersteuning en instemming van belanghebbenden gevolgd door openbare consultatie. De NL-PCR wordt beheerd door Cement en Beton Centrum (C&BC). De NL-PCR zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien noodzakelijk worden aangepast. Bijvoorbeeld door veranderingen in de Bepalingsmethode of wanneer er Europese afspraken worden gemaakt over de allocatie van gegranuleerde hoogovenslak.

Vragen en opmerkingen over deze NL-PCR kunnen gestuurd worden naar: info@betonhuis.nl

De NL-PCR Cement volgt de hoofdstukindeling van EN15804+A2. Voor (de relevante) paragrafen is in deze NL-PCR vastgelegd of er ten opzichte van de Bepalingsmethode een aanvullende invulling wordt gegeven. De NL-PCR Cement stelt eisen aan de wijze waarop de systeemgrenzen gehanteerd dienen te worden. Voor generieke materialen en processen is in dit document vastgelegd dat ze meegenomen dienen te worden en welke achtergrondgegevens gebruikt moeten worden. Tot slot schrijft dit document gegevens voor, die gebruikt moeten worden als gegevens ontbreken. Daarnaast is in deze NL-PCR vastgelegd op welke wijze milieuprofielen gemiddeld mogen worden over verschillende productielocaties.

Download hier NL-PCR Cement

Release NL-PCR voor cement en grondstoffen voor cementproductie V1.0
NL-PCR Cement en grondstoffen voor cementproductie V1.0 -

Product Category Rules en de Bepalingsmethode

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 geeft samen met EN 15804 en de daaronder liggende normen de spelregels voor het uitvoeren van LCA in het kader van de Nationale Milieudatabase (NMD). In toenemende mate wordt duidelijk dat aanvullende spelregels per productcategorie gewenst zijn. Deze aanvullende spelregels worden Product Category Rules (PCR) genoemd. PCR zijn een verzameling specifieke regels, vereisten en richtsnoeren voor het opstellen van Environmental Product Declarations (EPD) voor een of meer productcategorieën. Ze worden gebruikt ter aanvulling van de programma-instructies, bijvoorbeeld rekenregels, scenario’s en EPD-inhoud. PCR’s ondersteunen uitvoerders van LCA’s bij het genereren van consistente resultaten bij de beoordeling van producten van dezelfde productcategorie. ISO 14025:2010 beschrijft de procedure voor het ontwikkelen en toetsen van PCR’s en stelt eisen vast met betrekking tot de vergelijkbaarheid van verschillende EPD’s.

Er zijn internationaal en nationaal veel PCR(-achtige) documenten, met een variëteit aan uitgevers/beheerders. Gezien het belang, is het gebruik van PCR vanuit de Bepalingsmethode verplicht gesteld. In de Bepalingsmethode is echter geen bepaling opgenomen van de PCR-documenten, maar wordt verwezen naar de Product Category Rules.


Ga naar de pagina Product Category Rules