Regelgeving

De uitwerking van Europees beleid vindt vooral plaats via verordeningen en richtlijnen, waaronder:

  • Verordening bouwproducten
  • Richtlijn energiegerelateerde producten (Ecodesign)
  • Single Market for Green Products Initiative
  • Energy Performance Buildings Directive

Lees hier meer over verordeningen en richtlijnen op het gebied van duurzaam bouwen:

Richtlijn Ecodesign

De richtlijn Ecodesign is een kaderrichtlijn waarmee eisen gesteld kunnen worden aan energiegerelateerde producten met een belangrijk verbeterpotentieel. Het doel van de richtlijn is bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door energie-efficiëntie en het niveau van milieubescherming te verhogen.

Energy Performance of Buildings IV richtlijn (EPBDIV)

Door deze richtlijn worden gebouwen met een slecht energielabel verplicht om energie efficiente maatregelen te nemen. Met de herziening (EPBD IV) wordt op verschillende aspecten de regelgeving aangescherpt.
 

Energy Efficiency Directive richtlijn (EED)

Deze richtlijn stelt energiebesparingsdoelen voor gebouwen. Er ligt hierbij met name een grote rol bij overheden.

Renewable Energy Directive richtlijn (RED)
Een bundeling van regelgeving voor de productie en promotie van hernieuwbare energie in de EU. Vanuit het Fit-for-55-pakket zijn voorstellen gedaan voor herziening van de RED.

Product Environmental Footprint (PEF)

Een bedrijf dat zijn product in verschillende Europese landen als milieuvriendelijk op de markt wil brengen, wordt geconfronteerd met een reeks methoden en initiatieven. Deze verschillen vaak ook voor verschillende markten. Dit leidt tot kosten en verwarring. De Europese Commissie wil hierin eenheid brengen met het project Single Market for Green Products Initiative. Een belangrijk onderdeel van dit project is de Product Environmental Footprint (PEF). Het doel is om het voor bedrijven makkelijker te maken om milieuvriendelijke producten op de Europese markt te krijgen. En voor de consument gemakkelijker te maken om milieuvriendelijke producten te identificeren. De PEF-methode is ontworpen als een gestandaardiseerde manier om de milieuprestaties van een product te meten. Deze richt zicht op de business to consumer (B2C) markt. Voor de business to business markt (B2B) geldt de Verordening bouwproducten.

Verordening Bouwproducten

Alle bouwproducten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) moeten voldoen aan de Europese Verordening Bouwproducten (CPR - Construction Products Regulation). Volgens deze wet moeten alle in Europa verhandelde of verkochte producten zijn voorzien van een CE-markering, wanneer er een geharmoniseerde norm voor het betreffende product bestaat.

Het doel van de CPR is om handelsbelemmeringen te beperken. 

De revisie, die nog in ontwikkeling is, zal onder meer specifieke eisen stellen op gebied van milieu en duurzaamheid. Een van de veranderingen is dat een Europese Environmental Product Declaration (EPD) onderdeel zal zijn van de CPR.
 

Lees meer:

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden