Harmonisatie en normalisatie van bepalingsmethoden

Met het oog op harmonisatie geeft LEVEL(s) op het niveau van het bouwwerk het framework for sustainable buildings.

Europese normalisatie voor bouwwerken en bouwproducten vindt hoofdzakelijk plaats bij het Europese normalisatie-instituut CEN.

Voor energiegerelateerde producten, waaronder ook producten die blijvend in een bouwwerk zijn verwerkt is dat CEN-CENELEC. CENELEC (Comité Européen de Normalisation electrotechnique) is verantwoordelijk voor de Europese normalisatie op het gebied van elektrotechniek

 

De CEN-bepalingsmethoden zijn bedoeld om via milieueffecten van bouwmaterialen en -producten de duurzaamheid van een bouwwerk te bepalen. Op basis van een CEN-normblad kunnen producenten milieurelevante productverklaringen afgeven (de Environmental Product Declarations – EPD). Het gebruik van een EPD incl. de voor Nederland toepasselijke scenario’s dienen dan als input voor de bepaling van de milieuprestatie van een gebouw. 

De CEN-commissie TC 350 ‘Sustainability of Construction Works’ anticipeert op de Europese ontwikkelingen t.a.v. duurzame gebouwen en producten en ontwerpt daarom een serie (vrijwillige) Europese CEN-bepalingsmethoden waarin indicatoren zijn benoemd.

Het Europese CEN-normblad voor EPD’s van bouwproducten, de EN 15804, is in 2012 gepubliceerd. Voor de bepaling van de milieuprestatie van gebouwen is de EN 15978 gepubliceerd.

Doorwerking van Europees geharmoniseerde bepalingsmethoden in de Nederlandse situatie

De Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ is op de Europese bepalingsmethoden EN 15804 en de EN 15978 met voor Nederland toepasselijke scenario’s gebaseerd. De bepalingsmethoden van CEN zijn vooralsnog vrijwillig van aard. Dit kan veranderen zodra de Europese Commissie een mandaat heeft verleend aan CEN om voor de milieuprestatie geharmoniseerde bepalingsmethoden op te stellen. Op het moment dat CEN het mandaat heeft geaccepteerd, treedt er een stand still op voor de aangesloten landelijke normalisatie-instituten, waaronder NEN. NEN is ook gehouden om normbladen met bepalingsmethoden die ook CEN heeft gepubliceerd, in te trekken.

Voor Stichting NMD geldt het principe van stand still niet en ook niet de plicht tot intrekken van de Bepalingsmethode. Stichting NMD kan derhalve de eigen Bepalingsmethode blijven hanteren. Ook de Nederlandse overheid is vrij naar die methode te verwijzen, zolang er geen strijd is met geharmoniseerde bepalingsmethode op productniveau die onder de CPR vallen.

NEN is vertegenwoordigd in de CEN-commissie en heeft een Nederlandse schaduwcommissie ingesteld om inhoudelijke inbreng af te stemmen. Zolang de Europese bepalingsmethoden op gebouwniveau geen kracht van wet hebben, zet Stichting NMD de Europese normen om in de Nederlandse bepalingsmethode met inbreng van specifieke Nederlandse keuzes. Voor zover als mogelijk vindt daarbij wel een 1 op 1 verwijzing plaats naar de Europese regels. Stichting NMD stemt dit af met Nederlandse actoren in diverse gremia.

Lees meer:

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden