Meer internationale bekendheid voor het MPG-stelsel

De EU heeft een reeks verordeningen en acties ingevoerd om de emissies vanaf de vroege levenscyclusfasen aan te pakken. De EU draagt dit systeem van wet- en regelgeving graag uit in internationale context. Wij dragen hier een steentje aan bij als spreker tijdens de webinar ‘International experience on low carbon’.

donderdag 26 augustus 2021

Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode voor het beoordelen van de milieueffecten van emissies uit alle fasen van de levenscyclus van een product, proces of dienst. De LCA wordt gebruikt om de voortgang in de richting van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te meten. De EU wil haar ervaringen graag delen met andere landen die ook streven naar het aanpakken van emissies. Het gaat daarbij specifiek om ervaringen met het scheppen van een relevant beleidskader, het bouwen van een LCA-database, en het ontwikkelen van normen, certificeringssystemen en bedrijfsmodellen.

Het Duitse ontwikkelingsbureau ‘Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH’ (GIZ) en het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) willen de kennisuitwisseling tussen de Europese en Braziliaanse beleidsmakers, vertegenwoordigers van de industrie en technische experts vergemakkelijken. De Braziliaanse regering is zich bewust van het belang van het aanpakken van emissies in de vroege levenscyclusfasen, en ontwikkelt momenteel haar eigen beleid en databases die deze inspanning mogelijk maken.

Tijdens een webinar zullen internationale ervaringen worden uitgewisseld om de Braziliaanse bouwsector en beleidsmakers kennis te laten maken met concepten als LCA en Europese ‘best practices’. Vooraanstaande vertegenwoordigers en experts van de bouwsector zullen voorbeelden aanhalen van overheidsbeleid en marktinitiatieven met betrekking tot het gebruik van LCA en aangeven hoe LCA bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van het Parijs Akkoord. Stichting NMD geeft een presentatie over het stelsel van MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de rol die de Nationale Milieudatabase daarin speelt.
Het webinar vindt plaats op 9 september 2021. Omdat het besloten is, is aanmelden niet mogelijk.

Om het makkelijker te maken ons stelsel uit te leggen aan internationale partners hebben we onze site vertaald in het Engels. U kunt deze bekijken via het menu bovenin.

 

 

Lees meer:

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden