Maatgeving kozijnen voor het opstellen van LCA's

De Nederlandse markt ervaart momenteel onduidelijkheid over de te gebruiken PCR bij het opstellen van LCA's van kozijnen.

vrijdag 16 februari 2024

Voor veel LCA’s van kozijnen wordt nog de Uitgangspunten Memo uit 2017 toegepast. Deze is destijds opgesteld toen er nog geen uniforme Europese norm beschikbaar was, maar is door Stichting NMD nooit officieel van toepassing verklaard. Inmiddels is deze Europese norm er wel, namelijk de NEN-EN 17213:2020, opgesteld voor ramen en deuren.

Beide documenten worden momenteel gebruikt bij het opstellen van milieuverklaringen van kozijnen en ramen, maar hanteren verschillende standaard maten, die teruggerekend worden naar vierkante meter (m²).  De Uitgangspunten Memo uit 2017 hanteert standaard maten van 3300 x 1500 mm. De Europese norm hanteert kleinere standaard maten. LCA’s opgesteld met verschillende maten zijn daardoor niet met elkaar te vergelijken.

Om deze onduidelijkheid op te lossen, wil Stichting NMD de erkende deskundigen mededelen dat vanaf 16 februari de maatgeving van de Europese norm NEN-EN 17213:2020 gehanteerd dient te worden bij het opstellen van LCA's van kozijnen. Milieuverklaringen die reeds zijn opgesteld met de Uitgangspunten Memo uit 2017 zullen worden benaderd om in gesprek te gaan over de maatvoering.

Lees ook: Gevelbranche stelt toelichting op voor Europese Product Category Rules