Gevelbranche stelt toelichting op voor Europese Product Category Rules

vrijdag 15 maart 2024

De brancheorganisaties uit de gevelbouw, verenigd onder de naam Circulaire Geveleconomie, willen een gelijk speelveld als het gaat om het opstellen van levenscyclusanalyses voor kozijnen, ramen en deuren. Zij vinden dat het volgen van de Europese Product Category Rules (PCR) hiervoor de juiste weg is. PCRs zijn een aanvulling op de generieke regels die worden voorgeschreven door de Bepalingsmethode van de NMD. De Europese PCR is alleen niet op alle punten even duidelijk. Het streven is dat met de herziening van de Europese PCR in de gewenste duidelijkheid wordt voorzien.
Er is met de gevelbranche afgesproken dat in de tussentijd een nadere toelichting wordt opgesteld in lijn met de Europese PCR: de ‘Nederlandse aanvulling PCR’. Deze komt naar verwachting in juli 2024 beschikbaar.

De brancheorganisaties raden aan om de Europese PCR te volgen bij het opstellen van levenscyclusanalyses voor milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase, voor in ieder geval maatvoering en CUAS classificatie. Een alternatief is wachten op de ‘Nederlandse aanvulling PCR’, omdat deze op korte termijn beschikbaar komt.

Lees ook het artikel maatvoering kozijnen voor het opstellen van LCA's

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).
Begin 2024 heeft de gevelbranche met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Akkoord Circulaire Geveleconomie getekend en zijn afspraken gemaakt over de ambities, doelstellingen en activiteiten richting 2030.
Met een toekenning van een investering vanuit Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de Circulaire Geveleconomie in 2023 zijn de middelen beschikbaar om met deze ambitie verder aan de slag te gaan.

Lees meer over Circulaire Geveleconomie