Lesbrief Milieuprestatie en Circulariteit voor Civiele Techniek

Vorig jaar verscheen de lesbrief Milieuprestatie en Circulariteit. Dit lespakket was gericht op de opleidingen bouwkunde van het HBO en de technische universiteiten.

dinsdag 29 juni 2021

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Stichting NMD besloten om een aparte versie voor de GWW-sector te ontwikkelen. Het lespakket zal aan de docenten Civiele Techniek van HBO-instellingen en technische universiteiten gratis ter beschikking worden gesteld.
Stichting NMD hoopt hiermee te bereiken dat jonge ingenieurs milieuprestatie en circulariteit volwaardig meenemen in het ontwikkelingsproces van een project.

Om dat te bereiken behoren milieuprestatie en circulariteit als integraal onderdeel van de technische kwaliteit en van de proceskwaliteit te worden beschouwd. Het lespakket dient in december van dit jaar gereed te zijn en zal worden ontwikkeld in samenspraak met GWW-deskundigen en met een klankbordgroep van docenten Civiele Techniek.

Docenten die aan de klankbordgroep willen deelnemen, kunnen zich melden via mailadres communicatie@milieudatabase.nl

Meer lezen: