Milieuprestatie

De milieuprestatie van bouwwerken is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een bouwwerk. Hoe beter de milieuprestatie van het bouwwerk, hoe lager de milieu-impact is.
Het berekenen van de milieuprestatie is in de B&U-sector verplicht volgens het Bouwbesluit. In de GWW-sector zien we dat steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunningscriterium opnemen in aanbestedingen.

Meervoudig gebruik

De Bepalingsmethode geeft de mogelijkheid de milieuprestatie van bouwwerken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar te berekenen. Vanuit verschillende organisaties wordt de Bepalingsmethode, inclusief de NMD, aangewezen als methode om de milieuprestatie van bouwwerken te berekenen.
Onder andere in:

  • Bouwbesluit 2012
  • Duurzaam inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
  • Duurzaam aanbesteden GWW-werken
  • MIA/VAMIL (fiscale financieringsregelingen)
  • Certificering van duurzaam vastgoed volgens
    • BREEAM-NL
    • GPR Gebouw

De eis milieuprestatie gebouwen (MPG) in de bouwregelgeving, duurzaam inkopen en certificering volgens BREEAM en GPR is een goed geheel om circulair bouwen te bevorderen. Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken kunnen de milieueffecten van gebouwen worden berekend en zichtbaar worden gemaakt.

Lees hier meer over de NMD en circulariteit

Milieuprestatieberekening

De bepaling van de milieuprestatie van een bouwwerk kan worden uitgevoerd met rekeninstrumenten die vooraf door Stichting Nationale Milieudatabase zijn gevalideerd. Lees hier meer over op de pagina Rekeninstrumenten.  De rekeninstrumenten putten uit de Nationale Milieudatabase, die productkaarten bevat van bouwproducten, bouwinstallaties en processen met informatie over de milieu-impact verkregen uit een levenscyclusanalyse. Meer over de levencyclusanalyse leest u op de pagina milieudata. 

Milieueffecten van energiegebruik en materiaalgebruik in samenhang bezien

Tot nu toe ligt de focus bij duurzaam bouwen vooral op energiebesparing bij verwarmen, koelen, enz. De energiebesparende maatregelen vergen in de meeste gevallen het gebruik van meer materialen en installaties. De invloed van dit materiaalgebruik op de totale milieulast (milieueffecten van energie- en materiaalgebruik) van een gebouw tempert de milieuwinst van de energiebesparende maatregelen. Het is zinvol dit tot een minimum te beperken door milieueffecten van energie- en materiaalgebruik onder een gelijke noemer te brengen en de maatregelen in deze samenhang te optimaliseren.