NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

FAQ vergoedingsregeling Installaties

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de vergoedingsregeling “meer Bouwwerkinstallaties in de NMD”. Klik op de plus om een antwoord open te klappen. Heeft u nog een vraag over de vergoedingsregeling voor Bouwwerkinstallaties, de NMD of het MPGstelsel die nog niet gesteld is? Het kan nog steeds. Mail uw vraag naar info@milieudatabase.nl en u ontvangt snel antwoord.

vlasplant

Bouwwerkinstallaties

Hoe weet ik of mijn installatieproduct in aanmerking komt voor de regeling?

Bekijk hiervoor de “lijst witte vlekken in excel (elementen met productkoppelingen)” op de aanmeldpagina. We geven voorrang aan een aantal prioriteiten. Het lijstje hiervan vindt u in de voorwaarden. Het product mag nog niet opgenomen zijn in de NMD.

Witte vlekken project

Wie komen er in aanmerking voor de subsidieregeling?

Op dit moment lopen er twee vergoedingsregelingen: één voor biobased materialen en -producten en eén voor installaties. Binnenkort starten er ook trajecten voor de groepen hergebruikte materialen en -producten, aluminium materialen en -producten en (innovatieve) materialen en -producten van startups/Mkb’ers. Meer informatie over het Witte Vlekken project.

Wat moet ik aanleveren bij mijn aanmelding?

Om de drempel zo laag mogelijk te houden voor de vergoedingsactie, vragen we een minimale documentatie, zoals een KVK-uittreksel van de onderneming en een beschrijving van het product. U hoeft dus nog geen milieudata aan te leveren. Dit kan binnen een jaar na de beoordeling van de aanvraag.

Kunnen buitenlandse fabrikanten meedoen met de vergoedingsregeling?

Belangrijk is dat het bouwproduct voor de Nederlandse markt is bedoeld en dat de LCA volgens de Nederlandse Bepalingsmethode wordt uitgevoerd. U kunt de aanmelding doen met een KVK uit het land van de fabrikant. Graag in het Engels.
Hoewel tegenwoordig het opstellen van een LCA-rapport verloopt volgens de EN 15804:2019 kunnen er door het per land invullen van optionele aspecten binnen de EN 15804:2019 kleine inhoudelijke verschillen zijn. De LCA-deskundige is hiervan op de hoogte en neemt de voor Nederland toepasselijke opties mee. De Stichting NMD werkt momenteel aan een publicatie voor algemeen gebruik die hieraan houvast moet bieden.

Kan ik meerdere aanvragen doen?

Ja, u kunt als fabrikanten/leverancier voor maximaal 5 LCA’s vergoeding krijgen voor 5 verschillende bouwproducten. Voor samenwerkingsverbanden of brancheorganisaties is dit maximaal 10 LCA’s voor 10 verschillende bouwproducten. U dient voor elke LCA een losse aanvraag te doen via het formulier.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is € 2.500, – per LCA

Hoeveel tijd heb ik voor de uitvoering van de LCA?

U heeft 12 maanden de tijden vanaf het moment van toekenning van uw vergoeding, maar uiterlijk tot 31 oktober 2023. U krijgt binnen uiterlijk 13 weken na uw aanvraag de toekenning.

Algemene vragen

Wat is de Nationale Milieudatabase?

De Nationale Milieudatabase (NMD) bevat milieudata van bouwproducten en gebouwinstallaties – opgeslagen in productkaarten, die bij het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken in de rekeninstrumenten wordt gebruikt. De milieudata in de NMD omvat milieuprofielen: lijsten met milieueffecten uitgedrukt in verschillende milieu-impact categorieën volgens de Europese Norm (EN) 15804, zoals uitputting van grondstoffen, aardopwarmingsvermogen en aantasting van de ozonlaag. Een milieuprofiel is de uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA).

Wat is een LCA?

Een LCA is een kwantitatieve methode om de totale milieu-impact te bepalen over de gehele levenscyclus van het product; van grondstofwinning en productie tot gebruik en verwerking na einde leven. Het geeft bedrijven de kans om inzicht in de milieu-impact van hun producten en grondstoffen te krijgen door de gehele waardeketen. Lees hier meer informatie over milieudata.
Productkaarten in de NMD moeten worden opgesteld volgende de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. In hoofdstuk 2 van de Bepalingsmethode zijn de methodische eisen voor de bepaling van de milieuprestatie (bouw)producten, installaties en processen gegeven.

Hoelang duurt het opstellen van een LCA-rapport gemiddeld?

Het duurt gemiddeld ongeveer 6 tot 9 maanden. is sterk afhankelijk van meerdere factoren, o.a. hoe snel de data wordt geleverd en hoe complex het product is.

Wat voor data lever ik aan bij de opsteller van een LCA-rapport?

De data die onder andere nodig is: welke grondstoffen worden er gebruikt, waar komen deze vandaan, hoe worden de grondstoffen ver- en bewerkt om te komen tot het eindproduct en wat voor onderhoud is er nodig tijdens gebruik van het product. De benodigde data en datakwaliteits eisen zijn beschreven in de Bepalingsmethode.

Is het lastig om de LCA data te verzamelen?

De data is over het algemeen goed te verzamelen door de fabrikant. Als data lastig te vergaren is, dan kan waar mogelijk gebruik worden gemaakt van forfaitaire waardes die algemeen geaccepteerd zijn.

Wat is het verschil tussen een LCA-uitvoerder en een LCA-reviewer?

Degene die de gegevens verzameld voor het uitvoeren van een levenscyclusanalyse en de levenscyclusanalyse uitvoert wordt aangeduid als de LCA-uitvoerder. De leverancier stelt de LCA-uitvoerder zelf aan. De LCA-uitvoerder kan voortkomen uit de eigen organisatie of van buitenaf, zoals medewerkers van gespecialiseerde LCA-adviesbureaus. De relatie tussen de leverancier en de LCA-uitvoerder is strikt confidentieel. De LCA-reviewer toetst de data op basis van het NMD-Toetsingsprotocol. Deze toetser is een voor de leverancier onafhankelijke en derde partij. De LCA-reviewer wordt door Stichting NMD aangewezen en staat vermeld op de Lijst van Erkende LCA-deskundigen. De lijst van erkende LCA-reviewers vindt u hier 
Een algemeen overzicht van LCA-deskundigen vindt u hier: www.vlca.nl

Met welke kosten moet ik rekening houden voor het hele traject tot aan de publicatie in de NMD?

U betaalt eerst kosten voor een LCA-deskundige om de data te verzamelen en de LCA uit te voeren. De bedragen hiervan liggen uiteen, afhankelijk van de complexiteit van het product. Daarnaast betaalt u een LCA-reviewer om de uitkomsten te laten toetsen, deze kosten zijn ook afhankelijk van de LCA-reviewer en product. Daarnaast is er een jaarlijkse bijdrage voor publicatie in de NMD. Bekijk hier de tarieven van de NMD.

Hoe lang is een LCA geldig?

Een productkaart in de NMD is 5 jaar geldig. U ontvangt tijdig een bericht van de Stichting NMD met het verzoek om de productkaart te laten updaten.

Hoe wordt er met de vertrouwelijkheid van de informatie (zoals bijv. een receptuur van het product) omgegaan?

Bij het laten toetsen van de data door een LCA-deskundige wordt mogelijk gevoelige bedrijfsinformatie opgehaald. Hier wordt heel vertrouwelijk mee omgegaan en de informatie die uiteindelijk gepubliceerd wordt in de productkaarten in de NMD bevat deze gevoelige informatie niet; het geeft enkel de lijst van milieu-indicatoren weer en de MKI waarde van het product. De productkaart (cat. 1 en 2) blijft eigendom van de fabrikant, leverancier of branche/groep.

Wanneer is de viewer weer up to date met de database?

De data in de viewer wordt afgeleid van de productkaarten in de NMD. Op het moment geeft de viewer niet altijd de huidige status weer van de NMD. Dit komt door technische problemen. We zijn hard bezig om de problemen op te lossen en de viewer weer up-to-date te maken. Het gaat om een koppeling tussen de database en de viewer en heeft dus niks te maken met de data in de database. De data van gepubliceerde productkaarten staan wel goed in de database en zijn ook te gebruiken in de gevalideerde rekeninstrumenten.

Wordt CO2 opslag meegenomen in de bepalingsmethode?

CO2 opslag wordt op het moment niet gewaardeerd in de MKI; het wordt wel informatief weergegeven. Op het moment wordt er door de Mininster onderzoek uitgevoerd over het wel of niet meenemen van CO2 opslag in de MKI berekening.

Waarom zou ik in de NMD willen worden opgenomen?

De Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken is de afgesproken methode in Nederland voor het bepalen van milieuprestaties van bouwproducten, bouwwerkinstallaties en de bijhorende MPG op bouwwerkniveau. De toepassing van de data uit de Nationale Milieudatabase wordt steeds groter en belangrijker in de bouwwereld. De data in de NMD wordt gebruikt in gevalideerde instrumenten voor de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken die genoemd wordt in o.a. het Bouwbesluit 2012 en certificeringsregelingen voor duurzaam vastgoed als BREEAM-n en GPR en wordt gebruikt in aanbestedingen.
Ontwerpers en aannemers worden steeds meer aangestuurd om de milieuprestaties van een bouwwerk te bepalen volgens de Bepalingsmethode. Dit betekent dat zij al vanaf de ontwerpfase hun keuzes van materialen en installaties moeten maken en de relevantie van het stelsel steeds groter en belangrijker wordt. De behoefte aan specifieke merkgebonden data wordt hierdoor steeds groter. Het helpt ontwerpers en bouwers om hun ontwerpkeuzes te maken.

Heeft u nog vragen?

Wij hebben geprobeerd om alle relevante informatie aan te bieden en hiermee veel vragen te beantwoorden. Het kan natuurlijk zijn dat uw vraag nog niet beantwoord is na het lezen en bekijken van onze informatie. U kunt uw vraag in het formulier hieronder stellen, wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen. Belt u liever? Wij zijn op werkdagen bereikbaar via het nummer 070-307 2929.

Ik heb een vraag over de vergoedingsregeling Witte Vlekken