Wie in de Nationale Milieudatabase zocht naar productkaarten voor PV-panelen kon tot nu toe alleen terecht in de merkongebonden categorie 3 productkaarten. Dit is veranderd met de opname van productkaarten van JA Solar. De milieudata van de PV-panelen van JA Solar behoren tot de productkaarten van categorie 1. Het voordeel van categorie 1 productkaarten ten opzichte van categorie 3 productkaarten is dat zij een betere milieuprestatie opleveren. De merkongebonden data van categorie 3 kaarten zijn opgesteld door deskundigen op basis van internationale databases, bevatten zogenaamde default waarden (veilige waarden) en krijgen daarnaast een toeslag van 30%. Merkgebonden milieudata als die van JA Solar geven derhalve als per definitie een betere milieuprestatie dan merkongebonden milieudata

Monday 30 March 2020

Categorie 1 kaarten voor PV-panelen in de NMD