NMD stelt lespakket Milieuprestatie gratis beschikbaar

Stichting Nationale Milieudatabase heeft een lespakket over milieuprestatie ontwikkeld voor de opleiding Civiele Techniek. Het lespakket biedt uitleg over het stelsel van milieuprestatie en geeft inzicht in de betekenis ervan voor GWW-sector op de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie.

Tuesday 3 May 2022

Het lespakket behandelt de milieuprestatieberekening en de wijze waarop de berekening tot stand komt. Veel aandacht wordt besteed aan de toepassing van de milieuprestatieberekening in de praktijk van het bouwen. Vanuit de gedachte dat de MPG-berekening de circulariteit van een bouwwerk meetbaar maakt, worden vele voorbeelden van bouwproducten en -componenten besproken waarmee een lagere milieubelasting kan worden gerealiseerd in vergelijking met traditionele producten en componenten.
De lesbrief is tot stand gekomen op initiatief van Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen en Bouwend Nederland. De ontwikkeling van de lesbrief is medegefinancierd door Rijkswaterstaat.

Expertpanel

Een panel van LCA- deskundigen heeft advies gegeven met betrekking tot de inhoud van het lesmateriaal en de keuze van de onderwerpen. Het expertpanel bestond uit:

Het lespakket bestaat uit twee PowerPointpresentaties, twee Excel-bestanden en drie Word-bestanden. Het eerste PowerPointbestand behandelt het stelsel van milieuprestatie in samenhang met ambities en strategieën op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het tweede bestand geeft aan op welke wijze de sector de weg naar de circulaire economie heeft ingeslagen. De presentatie laat innovaties zien over het gebruik van asfalt, beton, grond en staal alsmede de toepassing van biobased materialen. De Word- en Excel-bestanden geven opdrachten (met uitwerkingen) in het verlagen van de milieu-impact van bouwproducten. De oefeningen zijn bedoeld om de studenten kennis te laten maken met MKI-berekeningen. Het pakket wordt gecompleteerd met een docententoelichting.

Het materiaal is vrij en kosteloos te downloaden om te gebruiken in de lessen van onderwijs instellingen. Het materiaal mag naar eigen inzicht worden bewerkt en aangepast. De auteursrechten van het oorspronkelijke lesmateriaal behoren toe aan de Stichting Nationale Milieudatabase.

Het lespakket is te downloaden via de kennisbank Klimapedia en is te vinden in de map leerbundels