Viewer

In de viewer kunt u op basis van diverse selectiecriteria inzicht krijgen in de milieuverklaringen die in de product database van de Stichting Nationale Milieu Database zijn opgenomen en welke o.a. gebruikt worden voor het berekenen van Milieu Prestatie Gebouwen en Milieu Kosten Indicator.

Lees hier meer over productkaart wordt milieuverklaring