Disclaimer voor www.milieudatabase.nl en viewer.milieudatabase.nl

De inhoud van deze website wordt regelmatig geactualiseerd en is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Stichting Nationale Milieudatabase is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit gebruik en/of consultatie van de informatie van deze website. Aan de inhoud van www.milieudatabase.nl en viewer.milieudatabase.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.