This page is not available in English.

“Minstens 10.000 productkaarten, dat is het streefgetal waar we voor gaan.”, meldt Jan Willem Groot, directeur van Stichting NMD. “De NMD bevat nu zo’n 3000 productkaarten en dat moet minstens verdrievoudigd worden. Een goed gevulde database is niet allen van belang voor een goede werking van het stelsel van milieuprestatie, maar het helpt ook om onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en om Nederland in 2050 circulair te maken.”

Om dit streven handen en voeten te geven start Stichting NMD dit jaar het ‘Witte Vlekkenproject’. Hoofddoel van het project is het vergroten van het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase. Het gaat om categorie 1 en 2 kaarten van productgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en die van belang zijn om een MPG- of MKI-berekening te kunnen maken die zoveel mogelijk recht doet aan het uiteindelijke bouwwerk.

Vergoedingsregeling voor het invullen van de witte vlekken

Om dit streven handen en voeten te geven start Stichting NMD dit jaar het ‘Witte Vlekkenproject’. Hoofddoel van het project is het vergroten van het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase. Het gaat om categorie 1 en 2 kaarten van productgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en die van belang zijn om een MPG- of MKI-berekening te kunnen maken die zoveel mogelijk recht doet aan het uiteindelijke bouwwerk.
John Drissen, accountmanager van de NMD en leider van Witte Vlekkenproject: “Als het ontwerp van een bouwwerk niet kan worden afgedekt met categorie 1 of 2 kaarten, dan moet je terugvallen op categorie 3 kaarten. Aangezien de categorie 3 kaarten een toeslag van 30% hebben, is de MPG/MKI-berekening met categorie 3 kaarten altijd hoger dan de werkelijke milieu-impact.”

Hij heeft onderzocht waar de witte vlekken zitten. “Uit onze inventarisatie van productgroepen blijkt dat de witte vlekken vooral zitten in de productgroepen ‘installaties’, ‘biobased materialen’ en ‘aluminium’. Daar willen we onze aandacht oprichten. Vanuit strategisch oogpunt willen we ons ook richten op producten die vrijkomen voor hergebruik en recycling en op producten die door startups in de markt worden gezet.”
Het uiteindelijke doel van het Witte Vlekkenproject is het ontwikkelen van 190 nieuwe categorie 1 of 2 productkaarten die invulling geven aan de witte vlekken. Het aantal van 190 kaarten is als volgt verdeeld over de witte vlekken:

Productkaarten aantal
Biobased materialen en -producten 40
Installaties 100
Sloop materialen en -producten 20
Aluminium materialen en -producten 20
(Innovatieve) materialen en -producten van startups/Mkb’ers 10
Totaal tegemoetkoming productkaarten 190

Met steun van ministerie van BZK heeft Stichting NMD een vergoedingsregeling voor het project opgezet. Voor de ontwikkeling van een LCA van een bouwproduct dat in het Witte Vlekkenproject past, is 2.500 euro beschikbaar.

John Drissen: “Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van de vergoedingsregeling. De verwachting is dat we eind februari de aanmelding voor de vergoedingsregeling voor installatieproducten kunnen openstellen. In het tweede kwartaal willen we de regeling openstellen voor de fabrikanten van biobased materialen. De overige witte vlekken zullen later in het jaar volgen. De openstelling van de aanmelding zullen we via deze website en de nieuwsbrief kenbaar maken.”

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden