NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Overgangsregeling voor het aanleveren van nieuwe milieu-impactcategorieën

Met de inwerkingtreding van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 per 1 januari j.l. is het verplicht geworden om twee sets milieu-impactcategorieën aan te leveren, een gebaseerd op EN 15804+A1 (set 1) én een gebaseerd op EN 15804+A2 (set 2). Dit betekent dat producenten geen nieuwe producten in de NMD zouden kunnen invoeren met grondstoffen waarvan de gegevens alleen zijn gegenereerd met de vorige versie van deze methode.

Het voldoen aan Bepalingsmethode 1.0 blijkt voor wat betreft ‘set 2’ bij LCA’s die gebruik maken van categorie 1 of 2 grondstofgegevens waarvan nieuwe milieu-impactcategorieën nog ontbreken niet mogelijk. Een voorbeeld van een productgroep waar deze problemen kunnen optreden, is beton. Productkaarten voor betonproducten bestaan uit cementprofielen, die nog niet aan de nieuwe Bepalingsmethode voldoen. Doordat de milieuprofielen van deze grondstoffen nog niet voldoen, is het niet mogelijk om betonproducten met set 2 aan te leveren. Daarom is besloten om voor de producten waarbij dit speelt een overgangsregeling te hanteren.

Het gaat om een overgangsregeling voor categorie 1 en 2 productkaarten van data-eigenaren die binnen een jaar, vanaf 1 januari 2021, hun milieudata moeten/willen herzien, maar dat niet correct kunnen vanwege milieuprofielen van grondstoffen die nog niet geüpdatet zijn. Indien men vóór 1 januari 2022 wel milieudata heeft aangeleverd, dan krijgt men na beschikbaarstelling van de milieuprofielen een jaar om de productkaarten te updaten. Dit is besloten op basis van positief advies van de technisch inhoudelijke commissie.

De overgangsregeling op de Bepalingsmethode 1.0 houdt in dat:

  1. De leveranciers van grondstoffen één jaar extra krijgen voor het updaten van milieudata
  2. De producenten bij het aanleveren van milieudata voor opname in de NMD gedurende 2021 mogen rekenen met basisprofielen anno 1 januari 2021
  3. De producenten die gebruik maken van deze overgangsregeling hun data uiterlijk 1 januari 2022 moeten updaten

De Stichting NMD zal met de producenten van halffabricaten in overleg gaan om deze weeffout in algemeenheid zo snel mogelijk te herstellen.