Overgangsregeling voor het aanleveren van nieuwe milieu-impactcategorieën per 21 januari 2022 afgelopen

Met de inwerkingtreding van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken per 1 januari 2021 is het verplicht geworden om twee sets milieu-impactcategorieën aan te leveren, een gebaseerd op EN 15804+A1 (set 1) én een gebaseerd op EN 15804+A2 (set 2). Een jaar geleden voor Stichting NMD in het bijzonder aandacht voor data over halffabricaten; milieuprofielen die nodig zijn voor het opstellen van levenscyclusanalyses (LCA) van bouwproducten. Voor deze milieuprofielen gold een overgangsregeling die per 21 januari 2022 is afgelopen.

donderdag 27 januari 2022

Het voldoen aan de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken bleek voor wat betreft ‘set 2’ bij LCA’s die gebruik maken van categorie 1 of 2 halffabricaten lastig. Een voorbeeld van een productgroep waar deze problemen kunnen optreden, is hout. Productkaarten voor houtproducten bestaan uit gezaagd en gedroogd hout , die nog niet aan de nieuwe Bepalingsmethode voldoen. Doordat de milieuprofielen van deze halffabricaten nog niet voldoen, is het niet altijd mogelijk om houtproducten met set 2 aan te leveren voor opname in de Nationale Milieudatabase (NMD).

Bovenstaande illustreert een situatie waarin producenten geen nieuwe producten in de NMD konden invoeren met halffabricaten waarvan de gegevens alleen zijn gegenereerd met de vorige versie van de Bepalingsmethode. Daarom is besloten voor de producten waarbij dit speelde om gedurende een jaar een overgangsregeling te hanteren. Op deze manier was het toegestaan om producten aan te bieden met enkel set 1 mits na 12 maanden deze data zouden worden geüpdatet. Deze overgangsregeling is per 21 januari 2022 verlopen. Dit betekent dat producten zonder set 2 niet meer worden toegelaten in de NMD. De erkende LCA-deskundigen van Stichting NMD zullen hierop toezien.

Stichting NMD heeft met een flink aantal producenten van halffabricaten al contact (gehad) om te bezien of de data nog kan worden aangeleverd. Stichting NMD roept alle overige producenten van halffabricaten voor gangbare bouwproducten op om deze data alsnog aan te bieden. Als daar meer uitleg voor nodig is dan kunt u contact op nemen met de helpdesk via het vragenformulier

Zie ook

Overgangsregeling voor het aanleveren van nieuwe milieu-impactcategorieën