Start onderzoek ‘Bepaling waardering van de milieueffecten van CO2-opslag en emissie in bouwmaterialen’

De minister van BZK heeft toegezegd te laten onderzoeken hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan worden opgenomen in onze nationale systematiek na vragen van het toenmalige kamerlid van Eijs.

donderdag 16 september 2021

Recent heeft het ministerie aan SGS Search opdracht gegeven een dergelijk onderzoek uit te voeren. Voor dit onderzoek wordt een klankbordgroep ingesteld waarbij de leden vanuit hun deskundigheden op de (tussen)resultaten zullen reflecteren. De samenstelling van de klankbordgroep is een mix van een vertegenwoordiging vanuit de wetenschap, de bouwkolom en een vertegenwoordiging van de ondertekenaars van het ‘Manifest: Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’.

Het onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze de waardering van de CO2-opslag en -emissie van biobased bouwmaterialen over de hele levenscyclus kan worden bepaald en op enigerlei wijze kan worden gekoppeld aan een milieuprestatie van een bouwmateriaal en -product. Randvoorwaarden voor wijze van waardering is dat deze past binnen de Europese kaders m.b.t. milieurelevante productkenmerken en niet leidt tot afwenteling naar andere milieueffecten. Naar verwachting is het onderzoek begin 2022 afgerond. Op basis van het onderzoeksresultaat zal het ministerie van BZK bezien welke nadere beleidsmaatregelen worden genomen.

 

Meer lezen:

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden