1 juli 2021 gaat de MPG van 1,0 naar 0,8

1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Dat is goed nieuws: hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. Stichting NMD juicht deze aanscherping toe.

donderdag 1 juli 2021

De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5 te brengen). De grenswaarde voor kantoren blijft nu nog ongewijzigd. Er wordt onderzocht hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden voor nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen. 
In 2050 willen we een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving realiseren. De eis wordt niet alleen aangescherpt: op dit moment wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de milieuprestatie-eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie.

Lees meer hierover op rijksoverheid.nl

Meer lezen:

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden