LCA’s invoeren met versie 6.0 van DuboCalc

Zoals de MPG-rekeninstrumenten de milieuprestatie van een gebouw berekenen, zo berekent DuboCalc de milieuprestatie van GWW-werken. DuboCalc berekent echter niet de MPG, maar de MKI-waarde van een werk. Het is een softwaretool waarmee de milieukosten van GWW-werken kunnen worden berekend en ontwerpvarianten kunnen worden beoordeeld.

donderdag 7 januari 2021

Rijkswaterstaat heeft het programma in eerste aanleg ontwikkeld en gebruikt het als een van de instrumenten voor het invullen van het BPKV-criterium duurzaamheid. Bij aanbestedingen vraagt Rijkswaterstaat dan om in te schrijven met een MKI-waarde. Inmiddels maken ook andere opdrachtgevers gebruik van DuboCalc, zowel om de milieukosten van hun werken te berekenen als om duurzaam in te kopen.

Op 21 december 2020 is DuboCalc-versie 6.0 beschikbaar gekomen. DuboCalc 6.0 kent een aantal nieuwe functionaliteiten: het invoeren van eigen LCA’s en het werken met standaard objecten. Door gebruik van een objectenbibliotheek kan al aan het begin van de ontwerpfase eenvoudig een MKI-berekening worden opgesteld.

Lees meer:

Dubocalc