Zoals de MPG-rekeninstrumenten de milieuprestatie van een gebouw berekenen, zo berekent DuboCalc de milieuprestatie van GWW-werken. DuboCalc berekent echter niet de MPG, maar de MKI-waarde van een werk. Het is een softwaretool waarmee de milieukosten van GWW-werken kunnen worden berekend en ontwerpvarianten kunnen worden beoordeeld.

Thursday 7 January 2021

LCA’s invoeren met versie 6.0 van DuboCalc

Rijkswaterstaat heeft het programma in eerste aanleg ontwikkeld en gebruikt het als een van de instrumenten voor het invullen van het BPKV-criterium duurzaamheid. Bij aanbestedingen vraagt Rijkswaterstaat dan om in te schrijven met een MKI-waarde. Inmiddels maken ook andere opdrachtgevers gebruik van DuboCalc, zowel om de milieukosten van hun werken te berekenen als om duurzaam in te kopen.

Op 21 december 2020 is DuboCalc-versie 6.0 beschikbaar gekomen. DuboCalc 6.0 kent een aantal nieuwe functionaliteiten: het invoeren van eigen LCA’s en het werken met standaard objecten. Door gebruik van een objectenbibliotheek kan al aan het begin van de ontwerpfase eenvoudig een MKI-berekening worden opgesteld.

Meer informatie: www.dubocalc.nl