Opschorting van actualisatie van de compleetheidscheck in rekeninstrumenten

dinsdag 5 april 2022

Stichting NMD is beheerder van de informatieve classificatie, maar voert momenteel geen actief beheer. Hierdoor blijkt het niet mogelijk om te garanderen dat de compleetheidscheck in de praktijk correct wordt uitgevoerd. Daarom heeft Stichting NMD besloten om de implementatie van de compleetheidscheck in de rekeninstrumenten op te schorten. Ondertussen zal Stichting NMD werken aan een controle en eventuele actualisatie van de informatieve classificatie van verplichte en optionele functies.

De classificatie van producten in de NMD is gebaseerd op functionele beschrijvingen onderverdeeld in elementen (NL/SFB) en hoofdstukken (RAW). Dit maakt het mogelijk om op efficiënte wijze naar producten in de NMD te zoeken en om de toepassing van deze producten te duiden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid om een compleetheidscheck uit te voeren, op basis van de Rekenregels die ervoor zorgen dat rekensoftwarepakketten (rekeninstrumenten) conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. De check kan de basis zijn in een toetsing of bij de berekening alle bouwproducten en bouwwerkinstallatie die in beschouwing moeten worden genomen, ook in rekening zijn gebracht. Deze check is informatief en staat los van de elementen die verplicht zijn volgens de verschillende regelingen (Bouwbesluit, BREEAM, etc.). Hiervoor verwijzen wij naar de betreffende regelingen zelf.

In de elementenstructuur van de NMD worden verplichte en optionele onderdelen binnen elementen onderscheiden. Een verplichte functie van bijvoorbeeld een constructieve vloer is de vloer zelf; deze moet altijd in het rekeninstrument worden ingevoerd. Het schilderwerk, ook een functie binnen het element ‘vloeren, constructief’, is optioneel.

In de gevalideerde rekeninstrumenten wordt een check op deze compleetheid op bouwwerkniveau automatisch gedaan. Wanneer een functie niet compleet is, dient de gebruiker van het rekeninstrument het alsnog compleet te maken. Immers, een bouwwerk zonder bijvoorbeeld een constructieve vloer kan in de praktijk niet voldoen aan de constructieve eisen die aan het bouwwerk worden gesteld. Deze check is echter informatief en staat los van de elementen die verplicht zijn volgens de verschillende regelingen (Bouwbesluit, BREEAM, etc.). Hiervoor verwijzen wij naar de betreffende regelingen zelf.