Publieke consultatie wijzigingsvoorstel Bepalingsmethode V1.1 – Deel 1 2024

donderdag 29 februari 2024

Let op: de publieke consultatie is gestopt.

Het is niet meer mogelijk om te reageren!

In 2024 zullen er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, kortweg ‘Bepalingsmethode. Hiervoor zullen er twee wijzigingsbladen bij de Bepalingsmethode 1.1 gepubliceerd worden.

Lees ook het artikel Aankondiging voornemen wijzigingen Bepalingsmethode

Wij nodigen belangstellenden uit om deel te nemen aan de publieke consultatie over de voorgestelde wijzigingen in de Bepalingsmethode.

Het eerste wijzigingsblad van de Bepalingsmethode 1.1 zal de volgende onderwerpen bevatten:  

  1. Algemene wijzigingen H2 n.a.v. rekenen met set 2 uit de EN15804+A2   
  2. Gevoeligheidsanalyse H2: Toevoeging randvoorwaarden bij afwijking van de spreiding  
  3. Wijziging definitie en randvoorwaarden ‘categorie 3a’   
  4. Toevoeging nieuw hoofdstuk Energiedragers  

Van 1 maart 2024 tot 12 april 2024  staan de wijzigingsvoorstellen A t/m C ter consultatie. Het vierde onderwerp, ‘Toevoeging nieuw hoofdstuk Energiedragers’,  heeft in maart 2023 al ter consultatie gelegen.  

Belanghebbenden worden uitgenodigd om vóór 12 april 2024 te reageren op het voorstel door onderstaand formulier in te vullen. Na afloop van de consultatieperiode zullen alle reacties zorgvuldig worden beoordeeld en, indien gegrond, worden verwerkt in de wijzigingen. Na de verwerking van de consultatie zullen de wijzigingen (A t/m D) ter informatie in een wijzigingsblad gepubliceerd worden.

De wijzigingen zullen vanaf 01-07-2024 vigerend worden in de Bepalingsmethode. Dit betekent dat milieuverklaringen die opgesteld worden volgens de Bepalingmethode en na 01-07-2024 gepubliceerd worden in de NMD moeten voldoen aan de nieuwe regels beschreven in het wijzigingsblad.   

Bekijk de wijzigingsvoorstellen van de Bepalingsmethode 1.1

 

 Lees ook: de invoering van de nieuwe MPG-norm is uitgesteld.