Nederlands beleid

Circulair bouwen en Bouwbesluit
Het onderwerp circulair bouwen staat in Nederland momenteel hoog op diverse agenda’s. Zo lopen er bijvoorbeeld allerlei (pilot) projecten, is er de transitieagenda bouw van de Rijksoverheid en het platform ‘Circulair Bouwen 2023’. Dit moet ook wel, want Nederland heeft de ambitie om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. In 2030 moet dat cijfer al rond de 50% liggen.

De impact hiervan kan voor de bouwsector, als grootverbruiker van materialen, zeer groot zijn. De bouw- en infrasector
zullen een belangrijke bijdrage moeten leveren om dit mogelijk te maken. Bij elk bouwproject hebt u te maken met het Bouwbesluit 2012, dat uiteraard ook geldt bij een circulair gebouw. Het voldoen aan het Bouwbesluit 2012 is bij sommige circulaire projecten een uitdaging, of op zijn minst een aandachtspunt. In deze whitepaper leggen wij de relatie tussen circulair bouwen en het Bouwbesluit 2012.

Green deals
Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken. Centrale gedachte is dat de overheid initiatieven faciliteert en versnelt door het wegnemen van knelpunten. Knelpunten kunnen liggen op het vlak van wet- en regelgeving, ontbreken van marktprikkels, innovatie en netwerkvorming. De Green Deal aanpak is een instrument binnen het Groene Groei beleid. De overheid biedt Green Deals ondersteuning.

Green Deals die een relatie hebben met de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken zijn: