Database

Database met productkaarten (B&U) en itemkaarten (GWW) van bouwproducten en bouwelementen
Ten behoeve van de eenduidige berekening van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken in de Nederlandse context is de NMD in het leven geroepen. De NMD bevat milieudata die bij het berekenen MOET worden gebruikt. Naast de twee meer generiek geldende databases met (achtergrond)processen en afdankscenario’s zijn er de meer specifiek basisprofielen en hierop gebaseerde productkaarten (B&U) en itemkaarten (GWW) van bouwproducten en bouwelementen in de NMD opgenomen. Deze basisprofielen en product-/itemkaarten worden in de verschillende rekeninstrumenten toegepast om de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken te berekenen. Samen met de rekenregels uit deze Bepalingsmethode zorgt dit voor een identiek rekenhart in de verschillende instrumenten, wat leidt tot eenduidige rekenuitkomsten.

Er zijn in de database met productkaarten drie categorie├źn productinformatie te onderscheiden:

  1. Categorie 1: merkgebonden data, getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het SBK-Toetsingsprotocol Openbaarheid: onderliggende data niet openbaar, milieuprofielen toegankelijk via de instrumenten als GPR, MRPI Freetool, MPGCalc, One Click LCA en DuboCalc.
    Voor wie: fabrikanten, toeleveranciers.
  2. Categorie 2: merkongebonden data (merkloos), getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het SBK-Toetsingsprotocol, met vermelding van representativiteit (representatief voor bijvoorbeeld de Nederlandse markt of een groep van producenten). Openbaarheid: onderliggende data niet openbaar, milieuprofielen toegankelijk via de instrumenten als GPR, MRPI Freetool, MPGCalc, One Click LCA en DuboCalc.
    Voor wie: groepen van fabrikanten, toeleveranciers en branches
  3. Categorie 3: merkongebonden data (merkloos), niet getoetst volgens het SBK-Toetsingsprotocol. Openbaarheid: onderliggende data (opbouw product-/itemkaart en basisprofielen) openbaar en in te zien op deze website: klik hier. Milieuprofielen zijn toegankelijk via de Processendatabase.
    Voor wie: branches, fabrikanten, toeleveranciers en opdrachtgevers.

Dataeigenaren kunnen/moeten via een online-invoerapplicatie zelf productkaarten invoeren en wijzigen. Meer informatie over het aanmelden en invoeren van milieudata is te vinden op een specifieke pagina hierover.

Inzage NMD
Onderstaand overzicht geeft de inhoud weer van alle B&U- productkaarten en GWW-items en processen welke momenteel in de Nationale Milieudatabase zijn opgenomen. De data-versies verschillen nu nog maar worden binnenkort gelijk getrokken. De lijst met productkaarten, items en processen zal aankomende periode regelmatig geactualiseerd en aangevuld worden met nieuwe productkaarten.