Het voordeel van een categorie 1 of 2 milieuverklaring in de NMD

Eén van de manieren om de bouw te verduurzamen is om de milieuprestatie te berekenen van nieuw te bouwen gebouwen. Met deze milieuprestatieberekening wordt de duurzaamheid van een bouwwerk inzichtelijk gemaakt. Het berekenen van de milieuprestatie, de MPG, is verplicht volgens het Bouwbesluit en het ministerie van BZK bepaalt hoe hoog de eis is. De eis staat nu op 0,8 voor nieuwe woningen en moet voor 2030 naar 0,5. 

Waarom is het goed om nú een categorie 1 of 2 milieuverklaring laten maken?

Er zijn verschillende redenen om nu een categorie 1 of 2 milieuverklaring te laten maken als producent of branche.

Om te beginnen geeft een LCA goed inzicht in de mogelijkheden om het productieproces te verduurzamen. De roep om verduurzaming in de bouw wordt steeds luider. Omdat de vraag naar duurzamere producten stijgt is belangrijk om dit proces te optimaliseren.

Daarnaast wordt er op dit moment gekeken of de eis voor nieuwe woningen eerder aangescherpt kan worden dan 2025. Wanneer deze eis wordt aangescherpt wordt het natuurlijk moeilijker voor ontwerpers om de eis te halen. Zij zullen dan meer moeten gaan werken met producten waar een categorie 1 of 2 milieuverklaring van is. 

Het maken van een categorie 1 of 2  milieuverklaring is niet van de ene op de andere dag gedaan. Het hele proces vanaf het maken van een LCA tot een goedgekeurde categorie 1 verklaring kan ongeveer een jaar duren. Daarom is het verstandig om nu alvast voor te bereiden en dit proces alvast te starten zodat als de eis wordt aangescherpt uw product met een categorie 1 verklaring in de NMD staat.

Lees ook: Van LCA naar de database van de NMD

Wat is er nodig om de milieuprestatie te berekenen?

Om de milieuprestatie te kunnen berekenen is milieudata van de bouwproducten die gebruikt worden nodig. Deze milieudata staat in de Nationale Milieudatabase. De data wordt verzameld door een levenscyclusanalyse (LCA) van het product te maken. Deze LCA wordt gemaakt door een LCA-opsteller. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de grondstofwinning, het transport, de productie, het gebruik en de verwerking na einde leven.

Als de LCA is gemaakt kan de LCA-opsteller of de producent de data aanmelden bij Stichting NMD. Nadat de data in de NMD wordt gezet, wordt deze gereviewed door een door de NMD erkende LCA-deskundige. Hierna wordt de data, als deze is goedgekeurd, gepubliceerd in de NMD. Zie onderstaande afbeelding.

In de NMD staan drie categorieën milieuverklaringen

Categorie 1

Merkgebonden data van fabrikanten en leveranciers (getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij).

Categorie 2

Merkongebonden data van groepen fabrikanten en/of toeleveranciers en branches (getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij).

Categorie 3

Merkongebonden data van Stichting NMD. Deze data wordt gebruikt als er geen categorie 1 of 2 data beschikbaar is. Omdat dit generieke data is en daardoor minder nauwkeurig is en deze data daarnaast niet getoetst is, krijgen deze milieuverklaringen 30% toeslag.

Om met data uit de NMD de milieuprestatie te kunnen berekenen is een rekeninstrument nodig. Verschillende bedrijven hebben hier software voor ontwikkeld die door de NMD gevalideerd is. 

Lees meer over rekeninstrumenten

De Nederlandse overheid werkt actief aan het stimuleren van duurzaamheid in de bouw. De invulling van duurzaam bouwen wordt sterk beïnvloed door het klimaatbeleid. Nederland heeft zich verbonden aan verschillende internationale afspraken. Daarnaast wordt duurzaamheid in toenemende mate beïnvloed door het beleid op het gebied van circulariteit. Dit beleid heeft als doel om Nederland in 2050 100% circulair te maken. Duurzaam bouwen is een breed begrip en gaat in de kern om het uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet zowel bij het ontwerp als tijdens bouw, gebruik, verbouw, renovatie, sloop en hergebruik gebeuren.

De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) is opgericht om als onafhankelijke organisatie de Bepalingsmethode met de bijbehorende database voor het vaststellen van milieuprestaties van Bouwwerken te beheren en te onderhouden.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden