Engelse vertaling website NMD

Informatie over de Nationale Milieudatabase is nu ook in het Engels beschikbaar.

Omdat de bouwwereld zich niet beperkt tot Nederland hebben wij onze website laten vertalen naar het Engels. De informatie over de database, de Bepalingsmethode en de milieuprestatie maar ook relevante content voor LCA-deskundigen. 

Thursday 7 April 2022
De doelstelling van Stichting NMD is onder andere om zorg te dragen voor een uniforme meetmethode om het beleid op het gebied van klimaat, grondstoffen en afval en circulair bouwen te ondersteunen. Deze Bepalingsmethode wordt in samenspraak met marktpartijen en overheid continu aangepast aan Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen.

Om ervoor te zorgen dat het makkelijker is om partijen buiten Nederland uit te leggen hoe ons stelsel werkt, hebben we onze online informatie vertaald naar het Engels en ook een Engelse LinkedIn bedrijfspagina gemaakt.

De Bepalingsmethode wordt op dit moment vertaald, net als het Toetsingsprotocol. De Engelse versie hiervan komt binnenkort beschikbaar.

Bekijk ook:

Engelse vertaling van de NMD site

Onze Engelstalige LinkedIn pagina