Antwoord op Kamervragen over milieuprestatie

Het Tweede Kamerlid mevrouw van Eijs heeft vragen gesteld aan de Minister van BZK over het bericht: “Bouwers in opstand tegen norm duurzaam bouwen”.

Wednesday 3 February 2021

De Minister geeft aan dat de huidige rekenmethode de Europese norm volgt. In totaal worden 19 milieueffecten beschouwd waarbij de totale milieudruk over de hele levenscyclus van de materialen die in een bouwwerk worden toegepast wordt berekend.
De Minister gaat bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van opslag van CO2 in biobased materialen kan worden opgenomen in onze nationale systematiek.

Alle belanghebbende partijen zullen hierbij worden betrokken, waaronder de stichting NMD en de partijen van het manifest voor biobased materials.
Daarnaast zal de NMD in overleg met onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden de bepaling van CO2-opname en -emissie van asfalt, beton, staal en hout over de hele levenscyclus evalueren en de uitkomsten rapporteren.

Lees meer: