Elsemieke Juffer Else-a Accredited LCA reviewer Accredited LCA practitioner
Da Costastraat 1 5242 CB, Rosmalen
06 18 77 56 28

Material specialism(s)

Anorganische materialen Bitumen Composieten Glas Hout Kalk en cement, bindmiddelen en mortels Klei, gips, magnesium en kunststofbindmiddelen Kunststoffen en rubbers Metaal(legeringen) Organische materialen Steen Zand en grind

B&U specialism(s)

Afbouw Afwerkingen Engels ruwbouw Funderingen Losse inventaris Vaste voorzieningen

GWW specialism(s)

Afschermingsvoorzieningen Baggerwerken Betonconstructies Betonverhardingen Bijzondere verhardingen Bitumineuze verhardingen Flora- en faunamaatregelen en - voorzieningen Funderingsconstructies Funderingslagen Geluidbeperkende constructies Groenvoorzieningen Grondwerken Kleine kunstwerken Sloopwerk Staalconstructies Wegbebakening