GWW

De overheid stelt eisen aan de milieubelasting, welke in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vaak zijn weg vinden in aanbestedingen in de vorm van de MilieuKostenIndicator (MKI). De MKI is, naast gunningscriterium, ook op andere manieren bruikbaar bij inkooptrajecten. Bijvoorbeeld in de voorbereidingsfase van een aanbesteding, ter validatie of onderbouwing van eerder gemaakte ontwerpkeuzes.

 

Binnen het stelsel is in de Bepalingsmethode vastgelegd hoe de MKI in de vorm van een Levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld en berekent dient te worden. Voor de objecten, producten en materialen vertaalt zich deze LCA zich in de MKI. Hoe lager de MKI, hoe lager de milieubelasting.