Processendatabase

De NMD-processendatabase bevat basisprocessen die bestaan uit een (milieutechnische) beschrijving van de input en output van een proces. Relevante basisprocessen zijn onder andere materiaalproductie en -bewerking, afvalverwerking, transport en energieopwekking. De NMD-processendatabase dient te worden aangeschaft middels een licentie bij Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) en is beschikbaar via softwaretool SimaPro.

Link tussen de processendatabase en de NMD

De processendatabase put grotendeels uit de database Ecoinvent, bestaande uit duizenden internationale processen. Het is echter ook mogelijk om als producent direct uw data met betrekking tot processen of halffabricaten op te laten nemen in de NMD-processendatabase. Op deze manier is de data zo representatief mogelijk, als zijnde toegespitst op de Nederlandse situatie. Stichting NMD beslist of uw data hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina basisprofielendatabase.

De NMD-processendatabase vormt op deze manier een verzameling van internationale en nationale processen, die gebruikt kunnen worden als bron voor het opstellen van productkaarten in de NMD.

  1. De NMD-processendatabase kan gebruikt worden door LCA-uitvoerders, als alternatief voor productspecifieke procesinformatie, om een volledig milieuprofiel van een product op te stellen.
  2. De basisprofielendatabase met milieu-informatie per bouwmateriaal wordt gegenereerd aan de hand van de processendatabase en gebruikt als basis voor de generieke productkaarten (categorie 3).

Licentie NMD-processendatabase

De NMD-processendatabase wordt door Stichting NMD beheerd en onderhouden. Men kan een abonnement nemen, waarbij een abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. Het abonnement verplicht Stichting NMD tot het uitleveren van de NMD-processendatabase, maar de implementatie valt onder de verantwoordelijkheid van de abonnee. Tussentijdse updates, zoals nieuwe procesdata en methodische wijzigingen, zijn onderdeel van het abonnement en worden beschikbaar gesteld als een nieuwe versie van de NMD-processendatabase.

U kunt een licentie aanvragen door het opsturen van een ingevuld aanvraagformulier en een getekende versie van de procedure voor beschikbaarheidsstelling. Deze documenten zijn als download beschikbaar via onze downloadpagina onder het kopje ‘Aanvraagformulieren’. 

Gebruik van de NMD-processendatabase

De NMD-processendatabase is na uitlevering in te laden in de softwaretool SimaPro. De software is op licentiebasis beschikbaar en wordt uitgeleverd door Pré Sustainability. Voor een abonnement op SimaPro wordt daarom verwezen naar hun website.  Alvorens de NMD-processendatabase uit te leveren, controleert Stichting NMD altijd op een geldige licentie op SimaPro.

Tarieven 2021

De licentiekosten van het gebruik van de Basisprocessendatabase door LCA-bureau’s zijn per jaar € 1.061,- . Dit bedrag is excl. BTW en geldt van 1-1-2021 tot 1-1-2022.