Database

De databases van Stichting NMD bevatten milieudata die bij het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken worden gebruikt. Naast de database met (achtergrond)processen en basisprofielen, die wordt gebruikt door LCA-uitvoerders, is er de database met productkaarten, die we de Nationale Milieudatabase (NMD) noemen.

De basisprofielen en productkaarten worden in de gevalideerde rekeninstrumenten toegepast om de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken te berekenen. Samen met de rekenregels uit de Bepalingsmethode zorgt eenzelfde dataset met productkaarten voor een identiek rekenhart in de verschillende instrumenten, wat leidt tot eenduidige rekenuitkomsten.

Toegevoegde waarde van uw productkaart in de NMD

De NMD is de database voor het berekenen van de milieuprestatie en circulariteit van bouwwerken. Alleen wanneer uw productdata in de NMD is opgenomen, kunnen gebruikers van de gevalideerde rekeninstrumenten er ook daadwerkelijk mee rekenen. Het berekenen van de milieuprestatie is in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) verplicht volgens het Bouwbesluit. In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zien we dat steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunningscriterium opnemen bij hun aanbestedingen.

Voorwaarden voor productkaarten in de NMD

De productkaarten in de NMD, zoals aangeleverd door fabrikanten en branches, zijn gebaseerd op LCA-milieudata. Opname in de NMD begint dus altijd met een LCA conform de Bepalingsmethode. Vervolgens dient de erkende deskundige de data te toetsen aan de hand van het Toetsingsprotocol. Indien dit allemaal goed verloopt, kan de data worden opgenomen in de NMD, waarna u jaarlijks een abonnementsbijdrage betaald ter vergoeding van het beheer van de database.