NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Verplichte documentatie categorie 3 data

Voor een structureel consistente database zijn vaste uitgangspunten nodig voor het opstellen van categorie 3 productkaarten. Inconsistenties kunnen in elke processtap ontstaan, waarbij bij het uitvoeren van de LCA dit al kan plaatsvinden. Door vaste uitgangspunten te hanteren, kunnen inconsistente resultaten worden voorkomen. De dagelijkse praktijk is dat veel verschillende partijen de categorie 3 productkaarten opstellen, terwijl partijen deels hun eigen proces en opzet volgen.

Door een vaste set aan uitgangspunten te definiëren en te hanteren, hoofdzakelijk gebaseerd op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, wordt er meer uniformiteit aangebracht in de database, LCA inventarisatie en achtergronddocumentatie. Dit zal leiden tot een verbetering van de datakwaliteit en meer zelfstandig leesbare en uniforme LCA-rapporten.

In de onderstaande afbeelding is het huidige proces van opstellen, invoeren en beheren van categorie 3 data weergegeven:

 

Betrokken partijen

  • Stichting NMD: Naast de beheerder van categorie 3 productkaarten is stichting NMD de regisseur voor het opstellen, publiceren, en updaten van categorie 3 productkaarten. Stichting NMD verzameld en bundelt de initiatieven en feedback vanuit de markt via verschillende kanalen, en voert het project om categorie 3 productkaarten op te stellen en/of te updaten namens de initiatiefnemer uit door een projectleider aan te stellen en opdrachtgever te zijn. Stichting NMD stelt, in overleg met de initiatiefnemer, selectiecriteria voor uitvoerende partijen op en zorgt voor selectie en contractering.
  • Initiatiefnemer: Is een partij die het initiatief neemt om nieuwe categorie 3 productkaarten op de laten stellen. De initiatiefnemers voor categorie 3 productkaarten zijn beperkt tot overheidsinstanties. Om daadwerkelijk te komen tot nieuwe / gewijzigde categorie 3 productkaarten is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor een aantal taken & instructies, welke in Tabel 1 nader worden toegelicht. Het enkel informeren van stichting NMD is onvoldoende om te komen tot nieuwe / gewijzigde categorie 3 productkaarten.
  • Uitvoerende partij: Uitvoerende partij van de opdracht, welke in de meeste gevallen een LCA-/ Ingenieursbureau met GWW expertise is.
Voor opname in de NMD dient de volgende documentatie te worden gehanteerd en/of te worden geupload via de online invoerapplicatie.

Initiatiefase, data verzamelen en LCA opstellen

Ten behoeve van de stappen initiatiefase, data verzamelen en LCA opstellen en peer reviewen zijn onderstaande protocollen van toepassing.
Voor opname in de NMD dient de volgende documentatie te worden gehanteerd en/of te worden geupload via de online invoerapplicatie
GWW:

B&U:

Voor de B&U is nog geen Protocol Opstellen en Peer reviewen beschikbaar.

Lees ook informatie voor LCA-uitvoerders

Protocol Initiatiefnemer

Voor de bovenstaande fases die productkaarten doorlopen zijn de taken en verantwoordelijkheden van de stichting NMD en de initiatiefnemer vastgelegd.
Deze taken en verantwoordelijkheden zijn tot stand gekomen in samenwerking met overheidsinstanties die ervaring hebben met het initiëren, opstellen en beheren van categorie 3 productkaarten.
 
GWW:

Categorie 3 productkaarten in behandeling

Om consistentie te borgen is er een centrale lijst beschikbaar waarin wordt bijgehouden welke productkaarten worden opgesteld dan wel (op korte termijn) worden aangepast. Hiermee wordt voorkomen dat er gelijktijdig productkaarten worden geïnitieerd, opgesteld en/of aangepast.

Rapporten categorie 3 kaarten

Sinds 1 juni 2020 worden alle nieuwe categorie 3 productkaarten geleverd met een rapport waarin de uitgevoerde LCA staat toegelicht; de opbouw staat omschreven, inclusief een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt. De LCA-rapporten voor GWW-producten zijn beschikbaar en verdeeld over verschillende disciplines/thema’s:

Deel 3: Rapporten Maritiem / Waterwerken

H18 Baggerwerk – V1.0

H25 Leidingwerken – Duiker PE – V1.0

H25 Leidingwerken – Duiker PVC – V1.0

H41 Funderingsconstructies – Damwand Eur naaldhout, gerec. kunststof – V1.1

H41 Funderingsconstructies – Damwand Eur naaldhout, tropisch hardhout – V1.1

H41 Funderingsconstructies – Damwand Europees hardhout – V1.1

H41 Funderingsconstructies – Damwand Europees naaldhout – V1.1

H41 Funderingsconstructies – Damwand tropisch hardhout – V1.1

H41 Funderingsconstructies – Damwandplank vurenhout en kunststof – V1.0

H47 Kleine kunstwerken – Aandrijfmechanismen Sluizen – V1.2

H47 kleine kunstwerken – Beschoeiing hout, palen – V1.1

H47 Kleine Kunstwerken – Beschoeiing rec. kunststof hout, palen – V1.1

H47 Kleine Kunstwerken – Duiker beton – V1.0

H47 Kleine Kunstwerken – Duiker PE – V1.1

H47 Kleine Kunstwerken – Duiker PVC -V1.1

H47 Kleine Kunstwerken – L-wandstuw beton – V1.0

H47 Kleine Kunstwerken – Palen, platen, balken – V1.0

H47 Kleine kunstwerken – Rolsluisdeuren – V1.1

H52 Damwand Eur naaldhout, trop. hardhout V1.1

H52 Damwand Europees hardhout V1.1

H52 Damwand Europees naaldhout V1.1

H52 Damwand tropisch hardhout V1.1

H52 Damwandplank gerecycled kunststof V1.0

H52 Kust en Oeverwerken – Beschoeiing hout, palen – V1.1

H52 Kust en Oeverwerken – Beschoeiing rec. kunstst hout, palen – V1.1

H52 Kust en Oeverwerken – Beschoeiing rec. kunstst paal, paalhuls – V1.1

H52 Kust en Oeverwerken – Kademuren – V1.0

H52 Kust- en oeverwerken – V1.6

H52 Sluisdeuren

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – Rooster, kunststof – V1.1

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – Rooster, RVS – V1.1

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – Rooster, staal – V1.1

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – RVS plaat – V1.1

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – RVS profiel – V1.1

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – V1.1

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – Vlonderplanken hout – V1.0

H53 Remming- aanleg- en afmeerwerken – Vlonderplanken kunststof – V1.0

 

Deel 4 Rapporten Grondwerken