Update Ecoinvent 3.6

Vanaf 1 juli 2021 is het verplicht om categorie 1 en 2 data aan te leveren op basis van Ecoinvent 3.6. LCA-dossiers op basis van Ecoinvent versie 3.5 worden niet meer geaccepteerd.

vrijdag 2 juli 2021

Dit is in lijn met het tweede amendement bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 dat op 1 februari j.l. is gepubliceerd.

De categorie 3 data wordt op termijn ook geüpdatet conform de nieuwe versie van Ecoinvent. Zodra we hier een ingangsdatum voor hebben vastgesteld, nemen we dit op in het wijzigingenoverzicht van ontwikkelingen bij de NMD.

Lees ook: Nieuw wijzigingsblad over gebouwlevensduur en ecoinvent