Overzicht wijzigingen

Het wijzigingenoverzicht geeft een overzicht van alle uitgevoerde en geplande wijzigingen van (basis)documenten en procedures in beheer van Stichting NMD. Daarnaast worden op deze pagina belangrijke updates en nieuwe releases van de NMD, de NMD-processendatabase, de invoer- en reviewmodule  en de rekeninstrumenten aangekondigd. 

2021

januari

1 januari ’21:

21 januari ’21:

  • Publicatie nieuwe versie: Procedure beschikbaarstelling processendatabase voor LCA-uitvoerders versie jan 2021
  • Publicatie nieuwe versie: Aanvraagformulier abonnement processendatabase voor LCA-uitvoerders versie jan 2021
  • Publicatie nieuwe versie: Aanvraagformulier NMD-erkenning LCA-deskundigen versie jan 2021
  • Publicatie nieuwe versie: Voorwaarden NMD-erkenning LCA-deskundigen versie jan 2021
  •  

februari

1 februari ’21:

  • Vigerend : Wijzigingsblad Amendement 2 (februari 2021) bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (m.u.v. de voorgenomen wijzigingen van hoofdstuk 3)
  • Vigerend: Wijzigingsblad Amendement 1 (februari 2021) bij NMD-Toetsingsprotocol versie 1.0

 

maart

maart ’21

  • Uitlevering NMD processendatabase 3.3 aan abonnementhouders

18 maart ’21:

  • Publicatie Onderzoeksrapport ‘Richtlijn Specifieke Gebouwlevensduur dec 2020’

19 maart ’21:

 

mei

18 mei ’21: 

20 mei ’21:

 

juni

10 juni ’21:

 

juli

1 juli ’21:

29 juli ’21:

 

oktober

oktober ’21:

  • Publicatie Wijzigingsblad Amendement 3 (otober 2021) bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0

 

2022

januari

21 januari ’22: