Overzicht wijzigingen

Het wijzigingenoverzicht geeft een overzicht van alle uitgevoerde en geplande wijzigingen van (basis)documenten en procedures in beheer van Stichting NMD. Daarnaast worden op deze pagina belangrijke updates en nieuwe releases van de NMD, de NMD-processendatabase, de invoer- en reviewmodule  en de rekeninstrumenten aangekondigd. 

2021

januari

1 januari ’21:

 • Vigerend : Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.0 (juli 2020)
 • Vigerend : Wijzigingsblad d.d. oktober 2020
 • Vigerend : NMD Toetsingsprotocol versie 1.0 (juli 2020)
 • Publicatie nieuwe versie : Tarievenblad 2021

21 januari ’21:

 • Publicatie nieuwe versie: Procedure beschikbaarstelling processendatabase voor LCA-uitvoerders versie jan 2021
 • Publicatie nieuwe versie: Aanvraagformulier abonnement processendatabase voor LCA-uitvoerders versie jan 2021
 • Publicatie nieuwe versie: Aanvraagformulier NMD-erkenning LCA-deskundigen versie jan 2021
 • Publicatie nieuwe versie: Voorwaarden NMD-erkenning LCA-deskundigen versie jan 2021
 •  

februari

1 februari ’21:

 • Vigerend : Wijzigingsblad Amendement 2 (februari 2021) bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0
 • Vigerend: Wijzigingsblad Amendement 1 (februari 2021) bij NMD-Toetsingsprotocol versie 1.0

 

maart

18 maart ’21:

 • Publicatie Onderzoeksrapport ‘Richtlijn Specifieke Gebouwlevensduur dec 2020’

19 maart ’21:

 

april

april ’21: 

 • Lancering Viewer NMD 3.0

 

juli

1 juli ’21:

 

2022

januari

21 januari ’22: