Overzicht wijzigingen 

Het wijzigingenoverzicht geeft een overzicht van alle uitgevoerde en geplande wijzigingen van (basis)documenten en procedures in beheer van Stichting NMD. Daarnaast worden op deze pagina belangrijke updates en nieuwe releases van de NMD, de NMD-processendatabase, de invoer- en reviewmodule  en de rekeninstrumenten aangekondigd. 

2022

januari

11 januari ’22 - Publicatie Eindrapport Hernieuwbare grondstoffen

21 januari ’22 - Einde overgangsregeling op de Bepalingsmethode 1.0

24 januari ’22 - Update rapporten bij categorie 3 data

februari

1 februari ’22:

 • Update Lijst van LCA-deskundigen die door Stichting NMD als toetser erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data t.b.v. opname in de Nationale Milieudatabase
 • Update Verwerkingsscenario’s einde leven
 • Update Functionele beschrijvingen

maart

april

6 april ’22 - Release NMD-processendatabase 3.5

11 april ’11 - Publicatie Bepalingsmethode v1.1 maart 2022

13 april ’22 - Update rapporten bij categorie 3 data

mei

juni

augustus

september

oktober

 • Release NMD-processendatabase 3.6
 • Consultatie Witte Vlekken categorie 3 data GWW

november

30 november - Einddatum aanmeldperiode vergoedingsregeling Witte Vlekken Bouwwerkinstallaties en her te gebruiken bouwmaterialen

december

31 december - einddatum aanmeldperiode vergoedingsregeling Witte Vlekken Biobased (tweede ronde), Aluminium en Start-ups en innovatieve bouwproducten

2021

januari

1 januari ’21: 

 • Vigerend : Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.0 (juli 2020) (m.u.v. hoofdstuk 3) 
 • Vigerend : Wijzigingsblad d.d. oktober 2020 (m.u.v. de voorgenomen wijzigingen van hoofdstuk 3) 
 • Vigerend : NMD Toetsingsprotocol versie 1.0 (juli 2020)
 • Publicatie nieuwe versie : Tarievenblad 2021

21 januari ’21:

 • Publicatie nieuwe versie: Procedure beschikbaarstelling processendatabase voor LCA-uitvoerders versie jan 2021
 • Publicatie nieuwe versie: Aanvraagformulier abonnement processendatabase voor LCA-uitvoerders versie jan 2021
 • Publicatie nieuwe versie: Aanvraagformulier NMD-erkenning LCA-deskundigen versie jan 2021
 • Publicatie nieuwe versie: Voorwaarden NMD-erkenning LCA-deskundigen versie jan 2021

februari

1 februari ’21:

 • Vigerend : Wijzigingsblad Amendement 2 (februari 2021) bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (m.u.v. de voorgenomen wijzigingen van hoofdstuk 3)
 • Vigerend: Wijzigingsblad Amendement 1 (februari 2021) bij NMD-Toetsingsprotocol versie 1.0

maart

maart ’21 - Uitlevering NMD processendatabase 3.3 aan abonnementhouders

18 maart ’21 - Publicatie Onderzoeksrapport ‘Richtlijn Specifieke Gebouwlevensduur dec 2020’

19 maart ’21 - Publicatie 1ste versie LCA rapportages categorie 3 data, te vinden op de pagina ‘Nationale Milieudatabase’ 

mei

18 mei ’21 - Lancering Viewer NMD 3.0

20 mei ’21 - Publicatie 2de versie van een aantal specifieke LCA rapportages categorie 3 data, te vinden op de pagina ‘Nationale Milieudatabase’ 

juni

10 juni ’21 - Publicatie: As-built Toetsingsprotocol Milieuprestatie Bouwwerken

juli

1 juli ’21:

 • Gebruik van Ecoinvent 3.6 is vanaf 1 juli ‘21 verplicht voor categorie 1 en 2 data. LCA-dossiers op basis van Ecoinvent versie 3.5 worden niet meer geaccepteerd.
 • Wijziging Bouwbesluit 2012: Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat van 1,0 naar 0,8
 • Publicatie: Update verwerkingsscenario’s einde leven

29 juli ’21:

 • Publicatie Handleiding Categorie 3 data-invoer in de nieuwe stijl invoermodule – V1.0
 • Publicatie Handleiding Toepassing bibliotheekfunctie voor productonderdelen in de Cat 3. invoermodule – V1.0 
 • Publicatie Handleiding Toepassing van de omrekenfactor – V1.0
 • Publicatie Handleiding Toepassing van de schalings formules in de NMD3.0 – V1.0 

oktober

oktober ’21 - Publicatie Wijzigingsblad Amendement 3 (oktober 2021) bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0

november

8 november ’21 - Publicatie Eindrapport Onderzoek nadere duiding van de baten en lasten in module D van de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken

29 november ’21 - Publicatie Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 (november 2021)

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden