Vergoedingsregeling voor update van LCA van 11 naar 19 impact categorieën

In 2023 wil de Rijksoverheid het basiskamp voor de circulaire bouweconomie opgezet hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is voldoende data over de milieu-impact van bouwproducten. Vandaar dat Stichting NMD met financiële steun van de Rijksoverheid in 2022 een subsidieregeling opent om bestaande LCA te updaten of nieuwe LCA op te stellen.

maandag 28 februari 2022

Update: De versnellingsactie van 11 naar 19 impactcategorieen is afgerond

 

Op 1 juli 2020 is de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken in lijn gebracht met de Europese norm EN15804, waarin de basisregels voor milieuverklaringen van bouwproducten beschreven staan. Hiermee is het vanaf 1 januari 2021 verplicht om milieudata zowel met 11 als met 19 milieu-impactcategorieën aan te leveren voor opname in de Nationale Milieudatabase (NMD).
Om dit proces te versnellen is er in 2022 subsidie beschikbaar in de vorm van korting op updates van levenscyclusanalyses (LCA) of op nieuwe LCA. De regeling zal alleen beschikbaar zijn voor bedrijven en brancheorganisaties die al productkaarten in de NMD hebben staan. Nieuwkomers dienen immers al te voldoen aan de actuele eisen.

Doelgroep 1 van de subsidieregeling

De subsidieregeling zal gelden voor circa 80 productkaarteigenaren, die sinds de 2e helft van 2018, 2019 en/of 2020 productkaarten in de NMD hebben staan. Deze doelgroep is vastgesteld op basis van de geldigheidstermijn van de productkaarten in de NMD, namelijk 5 jaar. Deze productkaarteigenaren ontvangen hier a.s. maart persoonlijk bericht over. Ter indicatie is in onderstaande beslisboom schematisch aangegeven wie er aanspraak kunnen maken op de regeling.
Alle subsidievoorwaarden worden bekend gemaakt via een openbare aanmeldpagina via www.milieudatabase.nl. Deze pagina zal binnenkort live worden gezet. Zodra dat het geval is, volgt opnieuw een bericht.

 

Doelgroep 2 van de subsidieregeling

Een aanvullende doelgroep van de subsidieregeling is een aantal bedrijven en brancheorganisaties dat data over halffabricaten in de NMD-processendatabase heeft staan. Deze partijen kunnen aanspraak maken op subsidie, mits zij staan vermeld op de lijst met “essentiële data voor productkaarten”, op te vragen bij Stichting NMD. Ook deze partijen ontvangen a.s. maart persoonlijk bericht over de subsidieregeling.

Voor-aanmelden
Het is uiteraard mogelijk om als partij binnen de doelgroep een vooraanmelding voor de subsidieregeling te plaatsen bij Stichting NMD, zodat wij alvast op de hoogte zijn van de animo. Dat kan door uw vraag te stellen via het vragenformulier.

Meer lezen:

Gevolgen van de gewijzigde EN15804 voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie

Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

Overgangsregeling voor het aanleveren van nieuwe milieu-impact categorieën per 21 januari 2022 afgelopen