Regeling Bouwbesluit verwijst naar nieuwe versie Bepalingsmethode Milieuprestatie

De Regeling Bouwbesluit wordt per 1 april herzien. De Regeling Bouwbesluit geeft aan welke versies en welke onderdelen van de in het Bouwbesluit genoemde normen en bepalingsmethoden van kracht zijn.

maandag 7 maart 2022

Voor de toepassing van de MPG-eis in het Bouwbesluit verwijst de nieuwe regeling naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0, inclusief de wijzigingsbladen die in 2020 en 2021 zijn verschenen. Daarmee wordt de herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie in de bouwregelgeving vastgelegd. Wat betreft de wijzigingen van de bepalingsmethode gaat het onder meer om de waardering van hergebruik. Daarnaast zijn de regels aangepast voor het aannemelijk maken van de verlenging van de levensduur van bouwwerken en voor de toepassing van verwerkingsscenario’s voor recycling en hergebruik.

Regeling Bouwbesluit verwijst naar nieuwe versie Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.1 -

De geïntegreerde versie van versie 1.0 inclusief de bijbehorende wijzigingsbladen.