Rapport over het opstellen van milieuverklaringen NMD van energiedragers

Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) actualiseert de bestaande milieuverklaringenvan energiedragers in de Nationale Milieudatabase (NMD). In dit rapport vertellen we hoe de geactualiseerde milieuverklaringenvoor energiedragers zoals aardgas, electriciteit en warmtelevering tot stand kwamen.

vrijdag 14 oktober 2022
Uit deze milieuverklaringen zijn ook de milieuverklaringen van materialisatie externe levering – zoals toegepast in de Milieu Prestatie gebouwen (MPG) – af te leiden. Ook kun je de verklaringen gebruiken voor energiestromen in Nederland in de berekening van levenscyclusanalyses (LCA’s) van andere producten, op basis van de bepalingsmethode van bouwwerken.
Bij het onderzoek was een klankbordgroep betrokken, met leden vanuit Alba Concepts, PIANOo, Dutch Green Building Council (DGBC), Stichting W/E Adviseurs, SKAO, klimaatstichting HIER, RVO, Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) en ProRail. Dit voor een goede afspiegeling van de bouwpraktijk.
Stichting NMD wil regelmatig de milieuverklaringen van algemene data (categorie 3) in de Nationale Milieudatabase actualiseren en verbeteren. In de aanbevelingen van dit rapport is een advies gegeven hoe met actualisatie van deze verklaringen omgegaan kan worden.
De vervolgstappen op dit rapport zijn opgesplitst in twee trajecten, de resultaten hiervan worden in november verwacht.
Rapport over het opstellen van productkaarten NMD van energiedragers
LCA Rapportage milieuverklaringen Energiedragers NMD -