Rapport over het opstellen van productkaarten NMD van energiedragers

Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) actualiseert de bestaande productkaarten van energiedragers in de Nationale Milieudatabase (NMD). In dit rapport vertellen we hoe de geactualiseerde productkaarten voor energiedragers zoals aardgas, electriciteit en warmtelevering tot stand kwamen.

Friday 14 October 2022
Uit deze productkaarten zijn ook de productkaarten van materialisatie externe levering – zoals toegepast in de Milieu Prestatie gebouwen (MPG) – af te leiden. Ook kun je de kaarten gebruiken voor energiestromen in Nederland in de berekening van levenscyclusanalyses (LCA’s) van andere producten, op basis van de bepalingsmethode van bouwwerken.
Bij het onderzoek was een klankbordgroep betrokken, met leden vanuit Alba Concepts, PIANOo, Dutch Green Building Council (DGBC), Stichting W/E Adviseurs, SKAO, klimaatstichting HIER, RVO, Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) en ProRail. Dit voor een goede afspiegeling van de bouwpraktijk.
Stichting NMD wil regelmatig de productkaarten van algemene data (categorie 3) in de Nationale Milieudatabase actualiseren en verbeteren. In de aanbevelingen van dit rapport is een advies gegeven hoe met actualisatie van deze kaarten omgegaan kan worden.
De vervolgstappen op dit rapport zijn opgesplitst in twee trajecten, de resultaten hiervan worden in november verwacht.
Rapport over het opstellen van productkaarten NMD van energiedragers
-