dinsdag 2 januari 2024

Een c-PCR is een complementaire product-specifieke productcategorie-regel in aanvulling op de Bepalingsmethode. Deze c-PCR’en worden opgesteld door branches en moeten gevolgd worden bij het opstellen van categorie 1 en 2 data conform de Bepalingsmethode. Echter, voor het opstellen van deze c-PCR’s bestond nog geen procesmatige aanpak voor het opstellen en beheren. Daardoor is het voor een initiatiefnemer onduidelijk hoe dit (uniform) aan te pakken, en voor de NMD en haar adviesorganen (TIC/ BMNL) lastig om te beoordelen of de c-PCR voldoet aan verschillende toetsingscriteria om van toepassing te kunnen verklaren. 

Stichting NMD heeft daarom voor het opstellen en beheren van een c-PCR  een protocol ontwikkeld. Hiermee wordt de de initiatiefnemer begeleid en krijgt  Stichting NMD duidelijkheid  over de criteria om c-PCR’en van toepassing te kunnen verklaren. Met dit protocol wordt de onderlinge consistentie binnen en tussen de verschillende materiaal -en productgroepen bewaakt, wanneer c-PCR’en worden opgesteld. Benadrukt wordt dat de c-PCR een nadere invulling dient te zijn van de Bepalingsmethode en EN15804 en geen afwijkingen betreft.  

Het protocol zal per direct in werking treden voor nieuw op te stellen c-PCR’en. Voor c-PCR’en welke reeds in opstelling zijn wordt aan de initiatiefnemers verzocht om onderstaand aanmeldformulier in te vullen. In dat geval zal door stichting NMD met de initiatiefnemer contact worden opgenomen om af te stemmen in welke mate het protocol nog gevolgd dient te worden om van toepassing te kunnen verklaren door Stichting NMD. 

Aanmeldformulier c-PCR

 

Wat is de globale planning van het opstellen van de c-PCR. Gelieve globaal op kwartaalniveau de start van de verschillende fases in te vullen: 

*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.