Productkaarten van energiedragers in de Nationale Milieudatabase

Stichting NMD gaat voor energiedragers als elektriciteit, gas en warmtenetten productkaarten opstellen en opnemen in de NMD. Dit maakt het mogelijk om aan de hand van het energieverbruik in de gebruiksfase van gebouwen ook de milieu-impact van dat energiegebruik goed in kaart te brengen. Stichting NMD heeft aan adviesbureau LBP|SIGHT opdracht gegeven deze nieuwe productkaarten op te stellen.

dinsdag 10 augustus 2021

De scope van de NMD wordt met de opname van deze productkaarten verbreed.

In de huidige productkaarten zijn milieudata van bouwproducten en bouwwerkinstallaties opgenomen. Deze worden gebruikt in de berekening van LCA’s voor de Nationale Milieudatabase en de MilieuPrestatie Bouwwerken (MPG & MKI).

Gezamenlijk leggen de productkaarten straks de basis om de milieueffecten van energiegebruik én gebruik van bouwproducten en bouwwerkinstallaties in gelijke eenheden uit te drukken. Hierdoor kan al in de ontwerpfase een integrale beoordeling worden gemaakt van de milieu- en energieprestatie.

Met de op te stellen productkaarten moet het berekenen van de milieu-impact van energiedragers in de gebruiksfase van bouwwerken naar een hoger niveau wordt gebracht. Tot nu toe ligt de focus binnen de verschillende rekeninstrumenten waar de NMD op inhaakt vooral op materiaalgebruik, terwijl de bijdrage in de milieu-impact van energieverbruik in de gebruiksfase van een woning, utiliteitsgebouw of infrawerk erg groot kan zijn.

Er wordt een klankbordgroep bij dit project ingesteld om mee te denken bij de scope, rekenmethodiek en toepassing van databronnen. Stichting NMD wil de beoogde methode voor het vaststellen van de milieu-impact van de energiedragers zoveel mogelijk harmoniseren met andere standaarden die in Nederland gebruikt worden. Dit verhoogt zowel de kwaliteit van de productkaarten, de herkenbaarheid, het draagvlak voor gebruik en het stimuleert een bredere toepassing van de productkaarten. Het project start in september 2021.

Heeft u of uw organisatie overwegingen die bij het opstellen van de productkaarten meegenomen moeten worden? Dan kunt u die tot uiterlijk 30 september mailen naar info@milieudatabase.nl

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden