34 Nieuwe milieuverklaringen van warmtepompen in de NMD

donderdag 27 juni 2024

Sinds de update van 3 mei zijn er recent 34 nieuwe milieuverklaringen van categorie 2 bijgekomen voor warmtepompen. Vereniging Warmtepompen splitste in samenwerking met LBP Sight de verklaringen op verschillende manieren, zodat er een brede variëteit aan kaarten voor verschillende typen warmtepompen ontstaat. Er is hierbij aandacht voor het type bron, manier van tapwaterproductie en het toegepaste koudemiddel.

Categorie 2-verklaringen voor iedere combinatie

De warmtepompen zijn te combineren met verschillende typen bronnen, zoals lucht, brijn- of watergevulde bodemwarmtewisselaars of PVT. Ook kan de gebruiker kiezen voor een toestel met een geïntegreerde tapwaterboiler of deze separaat toevoegen aan een warmtepomp zonder geïntegreerd vat. Tot slot is er keuze uit diverse veel voorkomende koudemiddelen. Iedere combinatie heeft een eigen categorie 2-verklaring, wat verkeerde keuzes of het ontbreken van installatie-onderdelen zoveel mogelijk voorkomt.

Range

De verklaringen zijn schaalbaar in vermogen waarbij de range loopt van het minimale vermogen op de betreffende kaart (van 1,4 tot 3,4 kW) tot het maximale vermogen op de kaart (12 - 16 kW). Buiten deze range is inzet van de al bestaande categorie 3-verklaringen noodzakelijk. In de categorie 2-verklaringen zijn direct ook een aantal noodzakelijke appendages meegenomen. Zie hiervoor de omschrijvingen op de verschillende verklargen. De categorie 2-verklaringen zijn samengesteld met behulp van data van toestellen van de leden van de Vereniging Warmtepompen (en één niet-lid), maar gelden, binnen de betreffende range, ook voor toestellen van andere fabricaten.

Invul ondersteuning

Bij het gebruik van milieuverklaringen van warmtepompen blijken in de praktijk bij het maken van berekeningen regelmatig vragen te ontstaan over het precieze gebruik. Om die reden heeft Vereniging Warmtepompen alvast een eerste invulinstructie voor het gebruik van de categorie 2-verklaringen geschreven. Deze vindt u op de website van Vereniging Warmtepompen (pdf). Stichting Nationale Milieudatabase beziet momenteel hoe vanuit de data een effectieve verwijzing naar deze invulinstructie kan worden gemaakt.