NTA 8713 Hergebruik van staal voorziet in een behoefte

Biopartner5 in aanbouw op het Leiden Bio Science Park met gebruik van donorstaal uit het Gorlaeus-gebouw. Bron: Popma ter Steege Architecten. Foto: René de Wit.

woensdag 18 oktober 2023

In juni van dit jaar is een belangrijke stap gezet om het hergebruik van staal te bevorderen. In samenwerking met verschillende marktpartijen hebben het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwen met Staal een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld over hergebruik van constructiestaal. Het betreft het opnieuw gebruiken van staal voor een zelfde of een vergelijkbare functie. In vergelijking met gerecycled staal levert hergebruik een aanzienlijke milieuwinst op die in de MKI-berekening is terug te zien.

Het belangrijkste dilemma van hergebruikt staal is of de constructie aan de veiligheidseisen voldoet. Hergebruikt staal dient in zijn nieuwe toepassing aan de dezelfde veiligheidseisen te voldoen als nieuw staal. “De NTA helpt bij het opstellen van een keuringsdocument om te controleren of het her te gebruiken staal voldoet aan het Bouwbesluit en NEN-EN 1993”, meldt Jan Pieter den Hollander, de rapporteur van de NTA. “NEN-EN 1993 staat voor Eurocode 3, het ontwerp en berekening van staalconstructies. Door het Bouwbesluit en de Eurocode als onderlegger voor de NTA te nemen, kunnen we aannemelijk maken dat aan de bouwregelgeving wordt voldaan. In de NTA benoemen we niet alleen welk staal onder de NTA valt, maar ook welk staal er buiten valt, zoals bijvoorbeeld op vermoeiing belast staal.”

Dat de NTA in een behoeft voorziet blijkt uit de aanmeldingen voor de cursus die Bouwen met Staal over het onderwerp organiseert. “De eerste cursus hebben we direct na de zomer gehouden en die was al snel volgeboekt” meldt cursusorganisator Mic Barendsz. “De tweedaagse cursus behandelt niet alleen de NTA en het opstellen van een keuringsdocument, maar bespreekt ook praktijkvoorbeelden van en ervaringen met hergebruikt staal. We zijn nu drukdoende een vervolg te geven aan de eerste cursus.”

Download  de NTA 8713 Hergebruik van Staal via de site van NEN

Lees meer informatie over de cursus Bouwen met Staal

Lees meer over Popma ter Steege architecten