Nieuwe categorie 3 data warmtepompen

Sinds 1 januari 2024 is de generieke verrekenfactor voor warmtepompen eraf gehaald. Er geldt in plaats daarvan een beperkte verrekenfactor voor kleine warmtepompen met een vermogen tot maximaal 4,0 kW voor nieuwbouwprojecten. Deze beperkte verrekenfactor blijft nodig om bij kleine woningen en wooneenheden (zoals chalets en tiny houses) de wettelijke milieuprestatie-eis van 0,8 te kunnen halen.

donderdag 18 januari 2024

Vorig jaar zijn wij daarom gestart met het updaten van de categorie 3-milieuverklaringen van warmtepompen met meer actuele data.  Op het moment dat de verrekenfactor niet meer geldig was, is de aangepaste categorie 3-milieuverklaring met een verrekenfactor gedeactiveerd. In januari 2024 heeft Stichting NMD bovenstaande categorie 3 warmtepomp milieuverklaringen met meer actuele data toegevoegd. Lees voor meer achtergrondinformatie het artikel 'Einde generieke verrekenfactor warmtepompen per 1 januari 2024'

Het aangeduide vermogen van de milieuverklaringen moet worden beschouwd bij meetconditie 1 uit de NTA8800, die in lijn is met de EN14511-2. Dit komt neer op volgende temperaturen (respectievelijk ingaande & uitgaande temperatuur):

  • Lucht-water (L/W): 7°C/35°C
  • Bodem-water (B/W): 0°C/35°C
  • Water-water (W/W): 10°C/35°C

Momenteel wordt door de vereniging warmtepompen een categorie 2-dossier opgesteld met een groot aantal fabrikanten voor een grote variëteit aan lucht/water & bodem/water/water warmtepompen. Deze data wordt naar verwachting beschikbaar in de NMD eind februari, aansluitend worden dan ook nog specifiekere categorie 2-milieuverklaringen opgesteld voor bodemsystemen.

Toelichting

Omdat er onduidelijkheid bleek te zijn waarom er meerdere profielen in het product zitten en of ze allemaal op vermogen kunnen worden geschaald hebben we bericht aangevuld op 23 januari met onderstaande toelichting.

De MKI van categorie 3-milieuprofielen zijn opgesteld op basis van individuele milieuprofielen. Aan hand van een voorbeeld van milieuverklaring “Bodem-water warmtepomp, stuks (3-4 kWt)” (nmd_94990) volgt hieronder een toelichting.  

 

Belangrijk uitgangspunt is dat de totale levensduur van het product 50 jaar is, maar dat de levensduur van een aantal van de individuele milieuprofielen daarvan afwijkt. Daarom moeten ze afzonderlijk worden ingevoerd. En omdat schaling wordt gekoppeld op het niveau van milieuprofielen, hebben ze allemaal dezelfde schaalbaarheid.

In dit voorbeeld zijn de individuele milieuprofielen schaalbaar en hebben ze  een andere levensduur dan die van de warmtepomp als totaal.

Bij de invoer van de warmtepomp in de MPG-berekening is het noodzakelijk dat de schaling wordt ingevuld voor alle milieuprofielen en dat ze consistent worden geschaald.

Oproep aan fabrikanten

Om de database nog meer compleet te maken roepen wij fabrikanten van warmtepompen op om een categorie 1- of 2-milieuverklaring te laten maken. Hiervoor hebben wij de vergoedingsregeling Witte Vlekken in de NMD 

Lees meer over Witte Vlekken in de NMD