Nieuw wijzigingsblad over gebouwlevensduur en Ecoinvent

Op 1 februari a.s. wordt er een nieuw wijzigingsblad bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 gepubliceerd. Het wijzigingsblad is het tweede amendement bij de Bepalingsmethode en omvat belangrijke veranderingen als de bepaling van de gebouwlevensduur en het gebruik van Ecoinvent 3.6.

vrijdag 22 januari 2021

Met de inwerkingtreding van het wijzigingsblad ‘Amendement 2 (februari 2021) bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken Versie 1.0’ zijn aanpassingen van zowel hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 gemoeid. Allereerst wordt het per 1 juli 2021 verplicht om nieuwe data in te voeren op basis van processen uit Ecoinvent 3.6. Deze Ecoinvent-update is medio 2019 gepubliceerd en willen we graag verplichten om te garanderen dat er actuele procesdata wordt gebruikt bij het opstellen van productkaarten.

Lees hier meer informatie over Ecoinvent 3.6

Een tweede verandering heeft betrekking op het bepalen van de referentielevensduur van gebouwen. In de Bepalingsmethode is geen vaste waarde voor de levensduur van een bouwwerk gegeven; deze kan in principe naar eigen inzicht worden bepaald. Om die onderbouwing binnen een gelijkspeelveld te actualiseren en meer te reguleren heeft de Stichting NMD na overleg met het ministerie van BZK het onderzoeksrapport ‘Richtlijn specifieke gebouwlevensduur – Bedoeld voor toepassing bij de milieuprestatieberekening’ (W/E Adviseurs, 2020) laten opstellen. Hierin is een gestaffelde levensduurbenadering uitgewerkt met een standaard defaultwaarde en een rekenmethodiek en vorm van expert judgement voor een onderbouwing van afwijking van de defaultwaarde.

De veranderingen ten aanzien van hoofdstuk 2 worden per 1 februari 2021 in principe direct van kracht, maar voor de invoer op basis van Ecoinvent 3.6 geldt een overgangstermijn van 4 maanden. De veranderingen ten aanzien van hoofdstuk 3 worden van kracht, zodra de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 is aangewezen in het Bouwbesluit. Zodra dit het geval is, zetten wij hiervan bericht op onze website.

Nieuw wijzigingsblad over gebouwlevensduur en Ecoinvent
Wijzigingsblad Amendement 1 NMD-Toetsingsprotocol -
Nieuw wijzigingsblad over gebouwlevensduur en Ecoinvent
Wijzigingsblad Amendement 2 -

bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0

Lees meer:

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden