vrijdag 15 maart 2024

Elk jaar publiceert de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) een nieuwe versie van de milieulijst. Om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren heeft de overheid deze milieulijst opgesteld. Op de lijst staan de bedrijfsmiddelen waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de investeringsregelingen MIA (Regeling Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Dit jaar zijn er een aantal opvallende wijzigingen ten opzichte van de eerder milieulijst. De voornaamste reden hiervoor is dat de Europese staatssteunregels zijn gewijzigd. Er zijn 108 bedrijfsmiddelen van de lijst gehaald die nu gangbaar zijn of overlappen met andere vormen van overheidssteun. Dit geldt bijvoorbeeld voor verschillende bedrijfsmiddelen voor circulaire renovatie. Ook zijn er een aantal bedrijfsmiddelen toegevoegd, waaronder klimaatsystemen op basis van dauwpuntkoeling. Door de wijziging van de AGVV wordt geen steun meer verleend voor het vervangen van primaire grondstoffen door biomassa, tenzij die biomassa afkomstig is van afval of een bijproduct is. Ook zijn de mogelijkheden om steun te geven aan bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken aanzienlijk verminderd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Er is minder belastingvoordeel mogelijk voor productieapparatuur voor grondstoffen op basis van biomassa en voor producten van biobased plastics: alleen als de gebruikte biomassa een afstof of bijproduct is.
 • U krijgt in 2024 alleen nog belastingvoordeel voor deze investeringen in bepaalde situaties:
  • Circulaire utiliteitsgebouwen (gebouwen zonder woonfunctie, G 6100) en circulaire woningen (G 6102):
   • het percentage voor het aandeel demontabele bouwproducten is verhoogd naar 50%;
   • er is een minimale energie-eis opgenomen;
   • de MPG-eis voor de circulaire woningen is verlaagd met een onderscheid in woninggrootte.
  • Gebouwen volgens BREEAM-NL: het projecttype 'alleen het casco' is uitgesloten.
  • GPR-gebouwen:
   • voor renovatieprojecten heeft u niet meer de mogelijkheid om GPR Gebouw 4.3 te gebruiken;
   • er is een extra eis toegevoegd over proceskwaliteit;
   • er is een minimale energie-eis opgenomen.
  • Duurzame gebouwen met industriefunctie: deze gebouwen krijgen nu voor maximaal 30.000 m2 bruto vloeroppervlak belastingvoordeel. Dit doen we omdat dit intussen steeds gangbaarder is en om te voorkomen dat we meer aanvragen krijgen dan we budget hebben voor het belastingvoordeel van de MIA.