Inkopers wisselen kennis en ervaring uit in de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen

Organisaties die hun inkoop van bouwmaterialen en bouwproducten willen verduurzamen, lopen vaak tegen vragen aan die een leverancier niet altijd kan beantwoorden. Bij de toepassing van biobased producten gaat het doorgaans over de kwaliteit en de mate van duurzaamheid van het materiaal. 

dinsdag 16 februari 2021

Is het biobased product wel gelijkwaardig aan het traditionele product? En is het in de praktijk ook duurzaam? Collegiaal advies is dan een goede manier om een betrouwbaar antwoord op dergelijke vragen te kunnen geven. Vanuit deze gedachte is de “Buyer Group Biobased Bouwmaterialen” opgericht. De buyer group is nog op zoek naar inkopers en inkooporganisaties die hun ervaringen en kennis over het inkopen en het toepassen van biobased willen uitwisselen.

De buyer group heeft als doel te helpen met het inkopen van biobased oplossingen en zo de markt van biobased oplossingen een impuls te geven. De buyer group richt zich vooral op toepassing van biomassa uit de land- en tuinbouw, zoals hennep, vlas, bamboe en stro. Daarnaast wil de buyer group ook experimentele ruimte geven aan startups die nog net geen marktrijpe propositie kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal uit bermgras. Ook wil de buyer group aandacht besteden aan het opschalen van de productie van biobased bouwmaterialen. Door het opschalen van de productie kan mogelijk een prijsdaling van het product worden bewerkstelligd. De buyer group krijgt ondersteuning van deskundigen op het gebied van biobased bouwen.

In de buyer group gaan deelnemers met elkaar in op zaken als:

  • Het in kaart brengen en beperken van risico’s bij toepassing van nieuwe producten die zich nog niet of beperkt bewezen hebben. Hoe gaat u om met een korte levensduur, of het ontbreken van een certificaat of LCA? Hoe bespreek
  • Hoe biobased bouwmaterialen op te nemen in het bestek of offerteverzoek.

In de buyer group biobased bouwmaterialen is ruimte voor maximaal 25 opdrachtgevers. De focus ligt op woningbouw, kantoren, interieurbouw en producten voor de infrastructuur. Ook bedrijven die mee willen doen zijn welkom.

De Buyer Group Biobased Bouwmaterialen is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met RVO/PIANOo, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), Greenport West-Holland en de Innovatie Expo 2021. Jan Willem van der Groep biedt deelnemers professionele begeleiding.

Wilt u deelnemen aan deze buyer group? Neem dan contact op met Jan Willem van de Groep. U kunt samen met hem verkennen of deelname u op weg helpt om uw ambities te realiseren. Mail naar: janwillem@vdgroep.nl

Lees meer: