Hoe word je een LCA-deskundige?
Interview met Ruben van Gaalen, erkend LCA-toetser

Een leverancier of een fabrikant die een milieuverklaring (voorheen productkaart) in de categorie 1 of 2 in de Nationale Milieudatabase wil opnemen, stelt een Levenscyclusanalyse (LCA) van het product op. Voordat de LCA verwerkt kan worden tot een NMD-milieuverklaring wordt de LCA getoetst door een onafhankelijke en door de NMD erkende LCA-deskundige. Met de groei van het aantal milieuverklaringen van de NMD, moet ook de lijst van erkende LCA-deskundigen worden uitgebreid. Nieuw op de lijst van ‘Erkende LCA-deskundigen’ is Ruben van Gaalen. Wat drijft hem en hoe pakt hij werk aan?

donderdag 3 maart 2022

Hoe word je een LCA-deskundige?

“Mijn verleden ligt niet in de LCA. Ik ben afgestudeerd als sportmarketeer en ik ben begonnen als commercieel-economisch medewerker bij de basketbalbond. Daarna heb ik allemaal verschillende betrekkingen in de sales gehad, de sales van printers tot platenspelers zowel in Nederland als in het buitenland. In 2017 heb ik een reis door Azië gemaakt. Dat was niet voor het werk, maar omdat ik meer van de wereld wilde zien. Tijdens die reis zag ik dat mensen aan de andere kant van de wereld geen iPhone nodig hadden om gelukkig te zijn. Toen ik terugkwam wilde ik geen onderdeel meer zijn van een commerciële wereld die mensen brainwashed om allerlei producten te kopen. Dankzij Pieter Stadhouders ben ik nu in de wereld van duurzaamheid terecht gekomen. Ik kende Pieter van vroeger en hij stelde voor om aan de slag te gaan bij het door hem opgerichte EcoReview.  Dit milieuadviesbureau adviseert bedrijven, overheden en andere organisaties en levert diensten op basis van de Levens Cyclus Analyse en de Milieu Kosten Indicator.  Na een kennismaking met het werk kwam ik tot de conclusie dat dit voor mij perfect is. Het werk is projectmatig en daardoor kan ik tussen de projecten door blijven reizen. [Het gesprek met Ruben vindt plaats terwijl hij op reis is in Zuid-Amerika; red.] Maar het belangrijkste is dat ik nu het idee heb dat ik iets zinnigs doe, namelijk dat ik een bijdrage lever aan een duurzame wereld. Dat geeft mij een enorme voldoening.”

Wat houdt je werk in?

“Ik heb gewerkt aan het opstellen van product LCA’s met een Environmental Product Declaration als resultaat. Het varieert van cement en prefab betonnen wanden tot een in de Noordzee geplaatste transformatorplatform. Nu ben ik vooral bezig met de verificatie van LCA’s, met name op het gebied van asfalt. De verificatie van asfalt behoort tot mijn specialismen. Maar we werken niet alleen voor de bouwsector. Voor een producent van vleesvervangende producten onderzoeken wij bijvoorbeeld de milieu-impact van de verpakking van het product bij transport. Wat heeft de grootste impact? Een standaard plastic krat dat bij hergebruik moet worden gereinigd of een kartonnen doos die in de recycling gaat.”

Ruben van Gaalen op werkbezoek bij een fabrikant van prefab betonproducten.

Hoe pak je een verificatie aan?

“Bijvoorbeeld voor het asfalt moeten we honderden asfaltmengsels verifiëren. Dan beoordelen we eerst het aangeleverde rapport en stellen we vragen als: Zijn de juiste scenario’s aangehouden? Zijn de juiste referenties gekozen conform de PCR-Asfalt? Is de aangegeven levensduur aannemelijk? En nog veel van dergelijke vragen. Vervolgens kiezen we random een aantal mengsels die wij zelf doorrekenen met onze eigen tools. Als de uitkomst minder dan 1% afwijkt van de opgave van het rapport, keuren wij de rapportage goed. Als de uitkomst afwijkt, wordt het onderzoek voortgezet. Idealiter zijn er slechts twee verificatierondes nodig.”

Wat vind je interessant aan je werk en wat vind je lastig?

“Het interessante en het lastige vallen eigenlijk samen. Je moet je helemaal inleven in het product en het productieproces. Je moet het begrijpen om vragen te kunnen stellen die relevant zijn voor de milieu-impact en om een gedegen professioneel advies te kunnen geven. Soms is het nodig om kritische vragen te stellen aan de klant. Je wilt weten of alle materialen en processen wel een plek in de LCA hebben gekregen. Is deze toeslagstof meegenomen en hebben jullie aan dit onderdeel van het proces gedacht? Bij voorkeur loop ik bij het bedrijf naar binnen om zelf een beeld te krijgen van het product en productieproces. Ik wil zien hoe het staal binnenkomt, hoe het wordt gesneden, hoe het wordt gelast, hoe het weggaat naar de klant. Het vergt veel tijd om een goed beeld te krijgen, het is ingewikkeld en tegelijk zeer boeiend. Als LCA-onderzoeker heb je die rol te vervullen, maar als onafhankelijk verificateur komt daar nog een grote verantwoordelijkheid bij. Je bent er verantwoordelijk voor dat de data correct in de NMD-database terecht komen. Bovendien moet elke LCA-toetser met dezelfde maat meten.”

Meer lezen:

Meer over het aanmelden als LCA-deskundigen

Overzicht erkende LCA-deskundigen